Чим відрізняється правда від істини

Визначення того, що є правда, а що є істина, і питання, чим же вони відрізняються один від одного, вельми займають допитливих носіїв української мови: навіть в інтернеті на форумах можна зустріти вельми жваві дискусії щодо цього.

Причому відповіді зустрічаються найнесподіваніші і навіть суперечать один одному, від “різниці немає” до “це абсолютно непорівнянні категорії”. Спробуємо з’ясувати, чому ж правда і істина викликають такий інтерес у людей різного віку і в чому таїться загадка їх різних тлумачень.

Що таке правда і істина

Правда – інформація, що претендує на достовірність; антонім слова брехня.

Істина – єдино вірна інформація, абсолютно точно відображає реальний стан речей.

Порівняння правди й істини

У сучасній українській мові у цих понять сформувалися такі основні значення. Правда – це знання конкретного, фактичного епізоду дійсності. Це знання може бути і, швидше за все, є неповним, оскільки перед людиною в даному випадку відкривається лише якийсь фрагмент, а не ціле. Істина ж – високе, таємне знання, пов’язане з духовною, інтелектуальною сферою.

Істина близька до загальносвітових, божественних законів буття.

Правда – поняття більш приземлене, буденне, істина – піднесене, всеосяжне.

Правда суб’єктивна, а істина об’єктивна. Істина одна, а правда – це лише точка зору конкретної людини на яку-небудь подію або факт. Будь-яку правду можна спробувати оскаржити, істина ж не піддається сумніву, так як вона абсолютна. Істина надцінна і не вимагає доказів.

Цікаво, що такий поділ, яке сьогодні сприймається носіями української мови як істинний (вибачте за мимовільний каламбур!), аж до XIX століття носив прямо протилежний характер. Тобто раніше істина осмислювалася як людський, а правда – як божественний початок.

Правда була неодмінним атрибутом Бога і святих. Слово правда в мові Давньої Русі було тісно пов’язане з поняттями справедливості, праведності, благочестя. Згадаймо найдавніший правовий кодекс “Руська Правда” – не дарма він носив саме таку назву. Правда в той час – це результат спілкування Бога і людини.

А ось істина тоді сприймалася як щось більш приземлене: згідно Псалтирю, вона сходила “від землі”, була даром людського розуму, у той час як правда приходила “з небес”. У деяких своїх значеннях істина навіть була семантично пов’язана з поняттями товар і гроші. Але вже до XX століття істина і правда помінялися місцями: істина “піднеслася”, а правда “принизилася”.

Відмінність правди від істини полягає в наступному:
    У сучасній українській мові правда – це якась фрагментарна, суб’єктивна інформація, що претендує на достовірність, але не обов’язково її несуча. Істина ж – абсолютне, незаперечне знання, пов’язане з духовною сферою; Правда – поняття приземлене, істина – піднесене; Правда суб’єктивна, а істина об’єктивна; Істина одна, а правда у кожного може бути своєю; Аж до XX століття тлумачення понять правди й істини було прямо протилежним: істина була суто людським, а правда – божественним Початком.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється правда від істини