Волелюбна лірика Пушкіна

Тема свободи і волі присутній у творчості Олександра Сергійовича Пушкіна протягом усього його життя і проходить еволюцію від ранньої творчості до пізнього. Підводячи підсумки своєї творчості у вірші “Я пам’ятник собі воздвиг нерукотворний…”, поет написав такі рядки:

І довго буду тим люб’язний я народу,
Що добрі почуття я лірою будив,
Що в мій жорстокий вік прославив я свободу…

Таким чином, Пушкін підкреслив значення теми свободи і волі у своїй поезії.
У ранній творчості поет розуміє свободу як зовнішню – свободу в державі. Поступово Пушкін змінює свої погляди і приходить до висновку, що цінність представляє тільки внутрішня свобода, яка обмежується моральним ідеалом самої людини. В кінці життя поет сприймає вільність як філософську категорію.
На початку свого творчого шляху Пушкін висловлює погляди “державного людини”. Він міркує про зовнішню свободу людини, про свободу, яку йому дає держава. Олександр Сергійович Пушкін пише оду “Вільність”, в якій повчає царів і оспівує свободу і вільність. Для поета свобода можлива в державі, в якій Закон єдиний для всіх:

Лише там над царською главою
Народ не лягло страждання,
Де міцно з вольностями святий
Законів потужних поєднання;
Де всім простягнений їх твердий щит,
Де стислий вірними руками
Громадян над рівними главами
Їх меч без вибору ковзає…

Цар повинен першим підкоритися Закону, бо влада в країні належить государеві, значить, він повинен показувати приклад своїм підданим:

Владики! Вам вінець і трон
Дає Закон – а не природа;
Стоїте вище ви народу,
Але вічний вище вас Закон.

Пушкін в оді “Вільність” наводить історичні приклади, доводячи, що будь-яке порушення Закону призводить до незворотних наслідків і не може бути виправдане. Поет згадує Велику французьку революцію 1789 і вбивство Павла I в Михайлівському замку.
В кінці вірша автор підносить урок правителям, закликаючи їх звернутися до Закону, оскільки вважає, що це єдиний можливий шлях для встановлення справедливості:

Схиліться першим головою
Під покров надійну закону,
І стануть вічної вартою трону
Народів вільність і спокій.

Своїми ідеалами Пушкін ділиться з близьким другом Чаадаєв. У вірші “До Чаадаєва” (1818) ліричний герой вибирає шлях боротьби з самовладдям. Він готовий померти за те, щоб восторжествувала свобода:

Товариш, вір: зійде вона,
Зірка привабливого щастя,
Росія вспрянет від сну,
І на уламках самовладдя
Напишуть наші імена!

Більш глибоке розуміння свободи поет висловлює у вірші “Село”. Важливу роль відіграє композиція твору: воно складається з двох частин, протиставлені один одному, тобто Пушкін використовує прийом антитези. Перша частина являє собою опис природи, що характерно вже для ранньої творчості поета, так як у природі він бачить зразок і приклад для наслідування. Природа живе за своїми законами, які ніхто не порушує, і тому в ній є гармонія. Люди, повинні орієнтуватися на природу і вчитися у неї слідувати Закону:

Я тут, від суєтних кайданів звільнений,
Учуся в Істині блаженство знаходити,
Свободною душею Закон боготворити…

Однак гармонії першій частині суперечить “думка жахлива”, яка виникає, коли ліричний герой переводить погляд від природи до суспільства. Пушкін засуджує і “панство дике, без почуття, без закону”, і “рабство худе”, оскільки обидві сторони порушують закон.
Наприкінці вірша поет, з одного боку, висловлює надію, що свобода восторжествує, а з іншого – сумнівається, що це можливо:

Побачу ль, про друзі! народ неугнетенний
І рабство, занепале по манію царя,
І над вітчизною свободи освіченої
Зійде чи нарешті прекрасна зоря?

Поступово Пушкін відмовляється від колишніх ідеалів і приходить до осмислення внутрішньої свободи. У вірші “Чаадаєва” (1824) Пушкін знову звертається до теми свободи, але усвідомлює її по-іншому. Цей твір перегукується з віршем шестирічної давності, теж зверненим до Чаадаєву. Поет розмірковує про історію храму в Тавриді, порівнюючи свою дружбу з Чаадаєв з дружбою Ореста і Пилада. В кінці вірша Пушкін робить висновок, що тепер вважає дружбу головною цінністю і готовий віддати за неї життя:

… І, в розчулення натхненному,
На камені, дружбою освяченому,
Пишу я наші імена.

Поет залишається вірним своїм друзям протягом усього життя, тому після поразки повстання декабристів в 1825 році, незважаючи на те що його погляди змінилися, він повертається до поняття зовнішньої свободи, щоб підтримати учасників повстання, серед яких було багато його друзів. Як приклад можуть служити вірша “У глибині сибірських руд…” і “Аріон”.
У вірші “У глибині сибірських руд…” поет дає своїм товаришам надію на те, що їхня справа не пропало даром, що “темниці впадуть і свобода… прийме радісно біля входу…”.
Вірш “Аріон” написано на річницю страти п’ятьох декабристів. У цьому творі автор в алегоричній формі описує події, пов’язані з декабристами. Використавши в першій сходинці займенник “нас”, Пушкін підкреслює свою причетність до справи друзів, таким чином намагаючись їх підтримати. Останні рядки вірша свідчать, що ліричний герой продовжує розпочату справу:

… Я гімни колишні співаю
І ризу вологу мою
Сушу на сонці під скелею.

До кінця життя для Пушкіна властивий філософський погляд на навколишню дійсність. Це стосується і ставлення до свободи. Філософське осмислення категорії свободи розкривається у вірші “(З Піндемонті)”. У ньому поет відмовляється від суспільного становища (державної служби), від мирської суєти: “Все це, бачите ль, слова, слова, слова”.
Пушкін розмірковує про “інших правах”, “інший свободі”, які є, на думку автора, справжніми цінностями. Для Пушкіна головне – це внутрішня свобода, яка обмежена моральним ідеалом самої людини:

… Нікому
Звіту не давати, собі лише самому
Служити і догоджати; для влади, для лівреї
Чи не гнути ні совісті, ні помислів, ні шиї…

На противагу ідеалам суспільства Пушкін називає інші цінності, які складають зміст життя людини: це природа і мистецтво. На думку поета, людина, залучений до цих “прав”, осягає істину і щастя: “Ось щастя! ось права… “
Таким чином, простеживши розвиток теми свободи і волі в ліриці Олександра Сергійовича Пушкіна, читач може зробити висновок, що ця тема проходить складну еволюцію. Разом з поетом змінюється і його світогляд: бажання змінити навколишню дійсність змінюється бажанням удосконалити себе.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Волелюбна лірика Пушкіна