Чим відрізняється князь від царя?

Титули князя і царя в історії України Росії традиційно розглядаються як дуже близькі і чи не тотожні. У чому полягає специфіка їх розуміння? Чим відрізняється князь від царя?

Хто такий князь?

Слово “князь” вважається слов’янським (власне, поширення воно отримало головним чином в слов’яномовних державах), але насправді має німецьке походження. Стародавні германці словом kuning, яке, перекочувавши в мови сусідніх слов’янських народів, стало “князем”, іменували старійшину роду. У Древній Русі дане слово німецького походження практично відповідало споконвічного значенням. Князями русичі називали глав роду, які отримували широке коло повноважень.

Як правило, давньоруський князь мав владу тільки в межах свого міста і на прилеглих до нього землях. Він міг збирати данину з населення, гарантуючи народу замість порядок і захист (відповідні функції покладалися на дружину, яку також містив князь). У багатьох випадках княжа влада поширювалася на значні по площі суміжні території. У цьому випадку сам князь, що правив в найбільшому місті, міг називатися великим, а ті, які прямували правити в менші населені пункти, – питомими.

Залежно від традиції соціальної організації на конкретній території влада князя могла бути одноосібної або ж обмежуватися – наприклад, боярами або народними зборами, віче. У період монгольського нашестя на Русь повноваження князів були значно скорочені через втрату князівствами свого фактичного суверенітету.

Після звільнення від монголів руські землі почали об’єднуватися: провідну роль в цьому процесі зіграло Московське князівство. У 2-й половині 15 століття Великий князь Московський Іван III Васильович, який, як вважають сучасні історики, і очолив звільнення Русі від монголів, почав будувати нову державу і отримав титул Великого князя Всієї Русі. Даний титул передався Василю III Івановичу, потім – Івану IV Васильовичу, який відомий під ім’ям Іван Грозний.

У 1547 році Іван Грозний прийняв титул Государя, Царя і Великого князя Всієї Русі. Під час урочистої служби, яка проходила в Успенському соборі, митрополит Макарій поклав на государя хрест, вінець і барми, надіслані Костянтином Мономахом для онука Володимира. На царство російського государя Соборній грамотою від 1561 року благословили грецькі церковні ієрархи. Дану грамоту підписали Константинопольський Патріарх Іоасаф II і 36 грецьких служителів церкви: 32 митрополита, 1 архієпископ і 3 єпископа.

Таким чином, глава російської держави став царем.

Титул князя, в свою чергу, могли отримувати діти монарха, а також онуки царя. До 18 століття даний титул був родовим. Згодом він міг дарувати царем за особливі заслуги перед країною. Формально титул князя в Російській державі існував до 1917 року, коли прийшли до влади більшовики скасували його.

Титул князя або аналогічний йому з точки зору підстав для присвоєння, а також обсягу повноважень правителя могли мати глави держав і політичних утворень і за межами Росії. Наприклад, ті, хто носив титул принца або герцога. У Північній Європі – конунга.

Кілька відрізняються за звучанням від слова “князь”, але фактично однокореневі слова використовувалися для іменування різних титулів і в слов’яномовних державах. Наприклад, в Болгарії “кнез” – це провідник. Власне, є в болгарській мові слово, практично повністю ідентичне російській як за звучанням, так і за значенням, – “княз”. У чеській мові knez – священик. Таким чином, слово “князь” і однокореневі з ним відповідають титулу людини, що має повагу, повагу серед людей, певні привілеї в державі.

Хто такий цар?

Отже, першим російським царем став Іван Грозний. Назва даного титулу походить від римського імені Caesar, або Цезар. Воно з часом стало прозивним, і його почали використовувати як символ спадкоємності політичної влади в Римі. На Русі дане слово в різному звучанні застосовувалося для іменування древніх біблійних правителів – наприклад, царів Давида і Соломона, а також імператорів Візантії, з якою Русь встановила близькі культурні та політичні зв’язки.

Першим володарем, який отримав титул, про який йде мова, в слов’яномовних державах вважається болгарський цар Симеон I. Ставши царем в серпні 913 року, він побудував одне з наймогутніших держав Європи в той час. При цьому до прийняття царського титулу Симеон I був князем Болгарії.

Таким чином, ще до коронування Івана Грозного титул царя дуже високо шанувався на Русі. Той факт, що Великий князь в 1547 році прийняв його, дозволило йому стати на один щабель з володарями Візантії, королями країн Європи.

Останнім російським коронованим і отримав повноцінну владу царем роду Рюриковичів став Федір I Іоаннович, син Івана Грозного, який правив з 1584 по 1598 роки. Після його смерті держава на деякий час – з 16 січня по 21 лютого 1598 року – очолила його дружина, цариця Ірина Годунова. Потім на престол був обраний її брат Борис Годунов, що правив з 1598 по 1605 роки. У цей період відповідно до історичних оцінками в Росії настав Смутні часи – період невизначеності в формуванні влади і організації управління державою.

Наступник Бориса Годунова, Федір II Борисович, також отримав титул царя, але не був коронований. Період його правління тривав з 23 квітня по 11 червня 1605 року. Корону, а також титул царя, однак, мав Лжедмитрій I, який правив країною з червня 1605 року по травень 1606 року. Подальша Смута в Росії переросла в двовладдя, настав дуже важкий час для країни.

Складний період в історії Росії завершився обранням в березні 1613 року на престол Михайла Федоровича Романова, засновника нової царської династії. У 1721 році його онук Петро Олексійович Романов, він же Петро I, прийняв новий титул – Імператора і самодержця Всеросійського.

Різниця між князем і царем

Є не одна відмінність князя від царя, а й спільного між даними титулами дуже багато. Якщо говорити конкретно про різницю, то, перш за все, варто відзначити, що відразу після коронації Івана Грозного титул царя став вище, ніж будь-який княжий. Однак, перш ніж на Русі з’явився правитель, що став царем, його ж повноваження фактично мав Великий князь. Більш того, з часів правління Івана IV і до Петра I повний титул правителя Росії звучав як Государ, Цар і Великий князь Всія Русі. До того як Петро I став імператором, він продовжував бути одночасно Царем і Великим князем.

Виходить, що великокнязівський титул формально не був скасований навіть після прийняття главою Російської держави царського. У свою чергу, князі – родові або ж скаржитися – залишилися і в Російській імперії, поки відповідний титул не був скасований більшовиками. Таким чином, слово “князь” стосовно російським правителям (правда, на різних щаблях владних повноважень) та їхнім нащадкам фактично безперервно використовувалося понад 1000 років, “цар” (як позначає главу Російської держави) – в період з 1547 по тисячі сімсот двадцять один роки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Чим відрізняється князь від царя?