Загальна характеристика антропогенних факторів

Людина належить до біологічного виду – “хомо сапієнс”, утворює декілька рас і поширений на планеті Земля повсюдно. На початку свого існування він був “звичайним” виглядом і його вплив було складовою частиною біотичних факторів, але в міру становлення людини як особливого виду вплив на Природу зростала все більшою мірою і набуло характеру спеціально виділених антропогенних факторів і в даний час прирівнюється до “геологічним силам”впливу. До антропогенних чинників відносять:

1. Вплив людини на Природу як компонента біоти. Людина як організм вступає в харчові відносини. Він гетеротрофних, всеїдний організм – хижак. Його жертвами є і рослини, і тварини. Людина – консумент першого, другого і третього порядків одночасно, так як може харчуватися і рослинами, і рослиноїдних і м’ясоїдними тваринами.

2. Людина володіє розумом, що обумовлює особливий характер його впливу на Природу. Він не тільки здобуває їжу, як усі інші організми (це займає малу частину його діяльності), а й створює умови, за яких харчові ресурси виходять штучно (вирощує рослини, розводить тварин, створивши штучні форми культурних рослин і домашніх тварин). Людина використовує методи селекції, за допомогою яких підвищує продуктивність рослин і тварин, направляючи їх розвиток у потрібне русло.

3. Людина отримує штучні сполуки, які полегшують його існування (ліки, харчові добавки, вибухові речовини і т. д.), створює виробництва різних речовин, що змінює лик Природи.

4. Великий вплив на Природу надає промислове та цивільне будівництво, яке змінює ландшафти, змінює комплекс біотичних і абіотичних факторів, руйнує (повністю) біогеоценози на території будівництва або видобутку корисних копалин і т. д.

Перелік видів впливу сучасної людини на Природу можна продовжити, але нижче будуть детально розглянуті деякі особливості антропогенного впливу на природне навколишнє середовище.
Історично екологічна роль людини змінювалася. Якщо на початку становлення людини як виду його роль практично обмежувалася біотичних впливом, то з початком господарської діяльності ця роль зросла. Вона зросла також і в зв’язку з зростанням народонаселення і з підвищенням рівня пізнання людиною сил природи і способів господарської діяльності.

Видобуток і переробка руд навіть самим примітивним способом призводить до різкого погіршення екологічної обстановки в районі видобутку корисних копалин. Землеробство, що супроводжується випалюванням лісів, будівництво підприємств на основі штучних джерел енергії, прокладання доріг і особливо залізних, розвиток авіації – все це у величезній мірі впливає на Природу. Оволодіння атомною енергією поставило перед людством масу проблем, які необхідно вирішувати, і чим швидше, тим краще. В даний час людина стала заручником науково-технічного прогресу через нерозумне використання природних ресурсів планети. Але людина – істота, наділена розумом, який повинен (і може) знайти шляхи подолання екологічної кризи, в умовах якого в даний час знаходиться людство.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Загальна характеристика антропогенних факторів