Забруднення водного середовища

Джерела забруднення води ті ж, з якими ми вже познайомилися: промисловість, аграрний сектор, транспорт, енергетика, населення.

Забруднення вод – зміна складу або властивості вод, викликане прямим або непрямим впливом виробничої і побутової діяльності людини, в результаті чого вони стають не придатними для одного або декількох видів водокористування.

Формування хімічного складу природних вод визначають в основному, дві групи чинників:

– Прямі фактори, що безпосередньо впливають на воду, які можуть або збагачувати воду корисними речовинами, або навпаки забруднювати її: господарська діяльність людини, природні природні процеси, живі організми і рослини;

– Непрямі фактори, що визначають умови, за яких у воді протікають процеси: гідрогеологічні умови, рельєф, клімат та ін. (Див. Табл. 3.17).

Забруднюючі речовини надходять у водойми в рідкому, твердому, колоїдному, емульгованому і газоподібному вигляді.

Велика кількість забруднюючих речовин потрапляє у воду і грунту через атмосферу і з опадами; зі стоками під час дощів і танення снігу. Під впливом забруднень у водних об’єктах відбуваються первинні, вторинні і третинні зміни (забруднення вторинне, забруднення третинне).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Забруднення водного середовища