Хімічне забруднення земель

Хімічним забрудненням земель називають зміну складу грунтів, викликане впливом промислової, побутової, сільськогосподарської та іншими видами діяльності людини. В результаті надходження в грунт хімічних сполук, вони накопичуються в ній, і призводять до поступового зміни фізико-хімічних властивостей грунту, знижують чисельність живих організмів, погіршують родючість.

Забруднювачем може бути будь-яка хімічна речовина, що потрапляє в навколишнє середовище або виникає в ній в кількостях, що перевищують звичайну концентрацію. Найбільш поширеними речовинами, що забруднюють грунт, є метали та їх сполуки, добрива, радіоактивні речовини і пестициди.

Забруднення грунтів взаємопов’язане з забрудненням атмосфери і води. Головні джерела хімічного забруднення – це побутове сміття, відходи систем опалення, відходи промислових підприємств, нераціональне застосування мінеральних добрив у сільському господарстві, нафтопродукти.

Можливий процес самоочищення, але, як правило, він відбувається набагато повільніше, ніж хімічні речовини накопичуються в землі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Хімічне забруднення земель