Забруднення середовища відходами виробництва і споживання

Основна причина забруднення біосфери – це ресурсомісткі і забруднюючі технології переробки і використання сировини, які призводять до величезного накопичення відходів і до необхідності їх утилізації.

Відходи – це продукти, які утворюються в процесі перетворення речовини і енергії при виробничій та побутовій діяльності людей, але не є її метою і не мають повноцінними споживчими властивостями.

Щорічно в Росії утворюється близько 7 млрд т всіх видів відходів, з яких використовується лише 28%. На території країни в відвалах і сховищах накопичено близько 80 млрд т твердих відходів, причому токсично з них понад 1,4 млрд т. Тільки під звалища і полігони твердих побутових відходів щорічно офіційно відводиться близько 10 тис. Га земель.

Сконцентровані у відвалах, хвостосховищах, териконах, несанкціонованих звалищах відходи є джерелом забруднення атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, грунтів і рослинності. Всі відходи поділяють:

    На відходи споживання (або побутові); Відходи виробництва (або промислові).

Побутові відходи (відходи споживання) можуть перебувати як в твердому, так і в рідкому, а рідше – в газоподібному стані. Тверді побутові відходи (ТПВ) – залишки, які ми викидаємо з будинків, установ, офісів і зазвичай називаємо сміттям (харчові відходи, пластмаса, папір, скло, шкіра та ін.). Їх кількість щорічно зростає через зростання народонаселення і поліпшення якості життя людей (наприклад упаковки для товарів, в т. ч. з полімерних матеріалів, алюмінієвих банок і т. д.).

Морфологічний склад міських ТПВ наступний: папір – 41%, харчові відходи – 21%, скло – 12%, залізо і його сплави – 10%, пластмаса – 5%, деревина – 5% і т. Д. При цьому зростає вміст пластмас. До 2010 р прогнозують зростання їх відносної величини до 8-10%. Сама ж маса ТПВ в Росії має тенденцію до збільшення (до 0,75-0,9% щорічно), причому половина маси ТПВ доводиться на міста з населенням 1 млн жителів і більше.

Рідкі – представлені в основному господарсько-побутовими стічними водами, газоподібні – викидами різних газів.

Відходи виробництва – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворилися при виробництві продукції або виконанні робіт і втратили повністю або частково вихідні споживчі властивості. Вони бувають:

    Твердими (відходи металів, пластмас, деревина і т. д.); Рідкими (виробничі стічні води, відпрацьовані органічні розчинники і т. д.); Газоподібними (викиди промислових печей, автотранспорту і т. д.).

Як правило, відходи через нестачу полігонів поховання в основному вивозяться на несанкціоновані звалища. Знешкоджується і утилізується лише 1/5 їх частина.

Найбільша кількість промислових відходів утворюють вугільна промисловість, підприємства чорної і кольорової металургії, теплові електростанції, промисловість будівельних матеріалів.

Під небезпечними відходами розуміють відходи, що містять в своєму складі речовини, які володіють одним з небезпечних властивостей (токсичністю, вибуховістю, инфекционностью, пожежонебезпекою і т. д.) і присутні в кількості, небезпечному для здоров’я людей і навколишнього природного середовища.

У Росії до небезпечних відходів відносять близько 10% від всієї маси твердих відходів (металеві та гальванічні шлами, відходи скловолокна, азбестові відходи та пил, залишки від переробки кислих смол, дьогтю і гудронів; відпрацьовані радіотехнічні вироби і т. д.). Клас токсичності відходів визначають згідно “Класифікатором токсичних промислових відходів (1987)”.

Найбільшу загрозу для людини і всієї біоти представляють небезпечні відходи, що містять хімічні речовини I і II класів токсичності (в їх складі присутні радіоактивні ізотопи, діоксини, пестициди, бенз (а) пірен та деякі інші речовини).

Істотне значення має і потенційна небезпека переміщення до Росії небезпечних промислових відходів з країн Західної Європи, США, Японії та інших країн. З 1995 р був заборонений імпорт в нашу країну небезпечних відходів з метою поховання або знешкодження, що дозволило запобігти екологічну загрозу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Забруднення середовища відходами виробництва і споживання