Індекс забруднення атмосфери

Для максимально точної оцінки забруднення повітря екологами був розроблений індекс забруднення повітря. Завдяки цьому умовному показнику якості атмосферного повітря, фахівці визначають і враховують самі шкідливі і небезпечні домішки в повітрі. Його розраховують по п’яти головних забруднюючих речовинах. Для цього застосовується п’ятибальна шкала оцінювання. Рівень забруднення повітря визначають за значеннями максимальних і середніх разових концентрацій домішок. Визначити наскільки забруднена атмосфера можна, скориставшись показниками гранично допустимої концентрації шкідливих домішок на певній території (районі, місті, регіоні, країні і т. д.). Екологічна проблема забруднення повітря сильно турбує екологів і вчених. Екологічні організації шукають способи вирішення виниклої за останні роки проблеми. Показники індексу забруднення повітря допомагають фахівцям вивчити зв’язок між ступенем забруднення повітря і захворюваністю людей, що живуть на цій території.

Атмосфера впливає не тільки на людство, а й на грунтовий покрив, рослини, гідросферу, геологічну сферу, і навіть на споруди, будівлі, та інші об’єкти техногенного походження. Саме тому, захист повітряної сфери – це основна екологічна проблема, якої фахівці приділяють особливу увагу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Індекс забруднення атмосфери