Види засобів економічного механізму

Всі кошти діляться на дві групи: правові та неправові.

До неправовим можна віднести економічні, політичні та організаційно-технологічні засоби. З правовими слід розібратися більш детально, так як вони мають кілька рівнів визначення і є предметом жвавих дискусій. По-перше, можна стверджувати, що правові засоби охоплюють норми права, індивідуальні правові акти. По-друге, стадія реалізації права. І, по-третє, правові засоби виражаються у всіх сферах діяльності, де присутні процеси взаємодії норм права і з реалізація. Тобто, правові засоби є загальним, збірним поняттям, яке може визначатися в залежності від обставин.

Слід звернути увагу на роль визначення “засіб” у багатьох наукових роботах в сфері економіки. Воно має безліч класифікацій і пояснень, тому може мати кілька визначень. Загалом міжгалузевому економіко-правовому підході визначення “засіб” потрібно стежити за метою використання даного поняття, так як воно є своєрідним інструментом уніфікації. Збірне значення призводить до різних суперечок і появи нових визначень, тобто ускладнення процесу пізнання економічної галузі. Модернізація економіки вимагає ретельного і детального вивчення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Види засобів економічного механізму