Порядок розробки прогнозу соціально-економічного розвитку

Організатором розробки є міністерство економіки, яке розробляє сценарні умови і віддає на розгляд уряду. Після схвалення, сценарні умови та методичні матеріали передають у міністерства і регіони. Міністерства і регіони розробляють прогнози по галузях і територіям відповідно до особливостей і сформованим проблем. Проекти прогнозів направляються в міністерство економіки, де узагальнюються і уточнюються. Після цього узагальнений прогноз дають на затвердження уряду РФ.
У розробці прогнозів беруть участь так само: державний комітет РФ по статистиці, який надає необхідну статистичну інформацію про результати попереднього розвитку; координаційні ради, які створюється спеціально для узгодження позицій федеральних і регіональних влад. Склад рад затверджує уряд.
Оперативні прогнози розробляє центр економічної кон’юнктури при уряді РФ. ВІН відштовхується від ситуації, що склалася на товарних ринках.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Порядок розробки прогнозу соціально-економічного розвитку