Система прогнозів соціально-економічного розвитку

Відповідно до закону України “Про соціальний прогнозуванні і програмах соціально-економічного розвитку” в Україні розробляють прогнози та програми соціально-економічного розвитку. Прогнози розробляються по народному господарству в цілому, по регіонах і галузях. Окремо розробляють прогноз розвитку державного сектора економіки, а так же, відповідно до закону “про приватизацію” щорічно розробляють прогноз приватизації підприємств.
Довгостроковий прогноз складають на 5 або 10 років. Основою прогнозу є тенденції розвитку науково-технічного прогресу. Цей прогноз дозволяє скоротити кількість помилок при визначенні масштабів або термінів окупності великих інвестиційних прогнозів. Результати довгострокового прогнозу є основою для середньострокових прогнозів і програм. Основою середньострокового прогнозу є концепція соціально-економічного розвитку на середньострокову перспективу. Цю концепцію викладають в першому, після вступу на посаду, посланні президента України.
Концепція полягає:
1. Стан економіки та результати її розвитку за минулий період.
2. Стратегічні цілі соціально-економічного розвитку.
3. Пріоритети соціально-економічної політики.
4. Основні завдання на майбутню перспективу.
5. Основне показники на середньострокову перспективу.
Середньостроковий прогноз складають на 3 або 5 років, публікують у пресі і щорічно коригують.
Короткостроковий прогноз розробляють щорічно. Завдання на майбутній рік визначається в щорічному посланні президента РФ федеральним зборам.
Оперативний – щоквартально.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Система прогнозів соціально-економічного розвитку