Транспорт – географія

1. Що таке транспорт? Яке його призначення?

Транспорт – галузь господарства, яка здійснює перевезення вантажів і пасажирів, забезпечує зв’язок промисловості з сільським господарством, процес обміну продукцією між районами однієї країни і торгівлі з іншими державами.

2. Перелічіть види транспорту.

Сухопутний – залізничний, автомобільний, тубопроводний, водний і повітряний.

3. * Чим пояснити зростання ролі автомобільного транспорту в перевезенні пасажирів?

Автомобільний транспорт самий мобільний, зручний, доступний. Зростання його ролі у перевезенні пасажирів пов’язано з розвитком транспортної мережі, збільшенням кількості автомобілів і нових маршрутів.

4. * Чим відрізняється транспорт високорозвинених країн від транспорту країн, що розвиваються?

Транспорт розвинених країн відрізняється високими густотою і якістю транспортної мережі. Високим відсотком електрифікації залізничних колій. Сучасним авто і ж / д парком. Для країн, що розвиваються характерні наявність примітивних видів транспорту (в’ючний, гужовий), поганий розвиток дорожньої мережі. Часто спостерігається невідповідність у ширині колії.

Конкурс знавців

1. Який транспорт займає перше місце в світі по перевезенню вантажів? Чому?

По перевезенню вантажів лідирує морський транспорт. Це пов’язано з можливістю перевезень вантажів великої ваги і об’єму, дешевизною транспорту, можливістю перевезень на великі відстані.

2. Назвіть головне “повітряне” держава світу з країн наведені в дужках (ФРН, Росія, Японія, США).

США


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Транспорт – географія