Стійкість асортименту

Стійкість асортименту – це показник, що характеризує коливання його повноти і широти протягом певного проміжку часу.

Стійкість асортименту (стабільність асортименту) характеризує постійна наявність товару відповідного виду (різновиду) у продажу. Коефіцієнт стійкості асортименту Ку визначається за формулою:

Ку = 1 – (Р’ф1 + Р’ф2 + … + Р’фn / Рн × n)

Де:
Р’ф1, Р’ф2, …, Р’фn – фактична кількість різновидів (видів) товарів, з передбачених асортиментним переліком і відсутніх у продажу в момент окремих перевірок, од.;
Рн – кількість різновидів (видів) товарів, передбачене асортиментним переліком, од.;
n – кількість перевірок.

Коефіцієнт стійкості асортименту, як правило, визначається за конкретний період (місяць, квартал, рік). Встановлено, що оптимальний коефіцієнт стійкості асортименту повинен виражатися наступними значеннями: для універмагів – 0,80; для спеціалізованих магазинів – 0,75.

При реалізації товарів повсякденного попиту дотримання принципу стійкості асортименту має першорядне значення. Стійкість асортименту – головний орієнтир для покупця. Стійкий асортимент товарів в магазині означає для покупця можливість покупки товарів стійкого попиту, скорочення витрат часу покупців на пошук товарів, дозволяє стандартизувати всі найважливіші торгово-технологічні процеси і операції, організовувати їх виконання з мінімальними витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Стійкість асортименту