Структура міжнародного договору

Договору міжнародні складаються з трьох частин. Вступна частина, в якій визначаються цілі угоди міжнародного договору, а також вказуються сторони, що укладають подібну угоду і т. д. Центральна частина визначає предмет, обов’язки і права міжнародного договору. У заключній частині вказують умови, за якими договір вступає в свою силу, термін дії, в яких випадках припиняє дію даний договір і інше. У деяких випадках міжнародні договори можуть містити різні додатки, що містять правила і норми, які прояснюють деякі моменти договору, вирішують спори і інше. Кожна частина міжнародного договору має юридичну форму однакового змісту, кожна приймається за своїм обліку.

Міжнародні договори, які мають двосторонню угоду складаються на двох мовах, властивих кожної зі сторін. Іноді трапляється, що подібна угода укладається на трьох мовах. Це відбувається, якщо один з мов не розвинений згідно термінологічної бази.

Якщо говорити про багатосторонніх міжнародних договорах, то текст може бути на одному або декількох мовах. На інші мови складаються завірені депозитарієм переклади і передаються сторонам, яке б містило міжнародні договори. Так Статут ООН укладено на п’яти мовах: французька, російська, іспанська, англійська, китайська, які є офіційними для Статуту ООН. Тексти на інших мовах є перекладами, які завірені депозитарієм договору.

Парафування відбувається в разі, коли договір міжнародний узгоджений сторонами в повному обсязі, проте вимагає урядова схвалення сторін укладають цей договір. Або в разі, коли остаточно оформленого угоди, підписання відкладається з різних причин. Парафування походить від слова парафії, що означає – розчерк, ініціали або частина прізвища. Саме розчерком відзначається парафування договору, тобто уповноважені особи ставлять парафії, а не власну печатку і підпис. У деяких випадках парафії ставиться на кожній сторінці договору міжнародного.
Про те, що редагування та узгодження документа закінчені, каже парафування, це означає, що текс договору затверджений уповноваженими органами. З юридичного боку парафування можна вважати зв’язуючим елементом між сторонами, що підписали договір, на зобов’язання конкретних частин тексту або до всього документа в цілому. Однак парафування залишає право включати зміни в пункти договору. Такий етап не є головним і обов’язковим. Підписання договору міжнародного може бути відкладено без етапу парафування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Структура міжнародного договору