Система Міжнародного торговельного права та його джерела

Міжнародне торгове право як спеціальну галузь правознавства умовно можна розділити на дві частини: загальну і спеціальну.

Загальна частина повинна бути базовою щодо спеціальної і включати такі питання:

– загальні доктрини, норми та інститути, які мають загальне значення для Міжнародного торговельного права;
– правові режими;
– джерела Міжнародного торговельного права;
– суб’єкти;
– об’єкти;
– загальні положення про порядок укладення і здійснення міжнародних торгових угод та ін.

В спеціальній частині розглядаються правові аспекти конкретних міжнародних торгових угод:

– купівлі-продажу;
– представництва і посередництва;
– факторингу;
– лізингу;
– міжнародних розрахунків;
– розгляду спорів у міжнародній торгівлі та ін

Міжнародні правові норми у сфері здійснення торгових операцій відображаються в джерелах Міжнародного торгового права.

До таких джерел можна віднести:
– міжнародні договори;
– міжнародні звичаї;
– рішення міжнародних організацій і т. п.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Система Міжнародного торговельного права та його джерела