Гаазька конференція з міжнародного приватного права

Розробкою проектів конвенцій у галузі міжнародного приватного права займається також Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Перша її сесія була скликана урядом Нідерландів в Гаазі у 1893 році з ініціативи відомого голландського юриста Т. М. Ассера. У 1951 році був прийнятий постійний Статут Гаазької конференції з міжнародного приватного права (набрав чинності в 1955 р.). Згідно Статуту, метою конференції є прогресивна уніфікація правил міжнародного приватного права. Сесії конференції збираються, як правило, раз в чотири гбда. Підготовку їх здійснюють Спеціальна державна комісія, створена Нідерландами, і Постійне бюро конференції. Найбільш значними з документів, прийнятих на сесіях конференції в галузі міжнародного торгового права, є:

– Гаазька конвенція про право, застосовне до міжнародної купівлі-продажу рухомих матеріальних речей, 1955 р;

– Гаазька конвенція про право, застосовне до переходу права власності в міжнародній торгівлі товарами 1958 р.;

– Конвенція про право, застосовне до міжнародної купівлі-продажу, 1986 р.

На відміну від цих конвенцій, що містять однакові норми колізійного характеру, в 1964 році в Гаазі була укладена Конвенція про єдиний закон про міжнародну купівлю-продаж товарів, покликана ввести уніфіковані матеріальні норми в галузі міжнародної купівлі-продажу. Ці конвенції, так само як і підписана в Гаазі Конвенція про укладення договорів міжнародної купівлі-продажу 1964 року, не отримали широкого застосування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Гаазька конференція з міжнародного приватного права