Основні типи економічних систем

Країна і її народ безупинно змінюються в процесі свого розвитку. Як результат – через обмеженість ресурсів у взаєминах об’єктів і суб’єктів господарської діяльності виникають проблеми і складності.

Економічні процеси, організовані в єдину систему, дозволяють знайти шляхи їх вирішення.

У сучасній економічній теорії виділяють системи:

    Традиційну; Ринкову; Командно-адміністративну; Змішану.

Їм притаманні переваги і недоліки. Економічні системи виконують відтворювальні і регулюючі функції.

Виробник, який відтворює блага, покликаний задовольняти потреби суспільства. При цьому він прагне мінімізувати витрати і збільшити прибуток, що незмінно веде до конфлікту інтересів.

Економічна система, в залежності від форми, пропонує різні шляхи їх врегулювання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Основні типи економічних систем