Види виборчих систем

Визначимо поняття виборчої системи, а також встановимо їх види.

Виборча система являє собою порядок виявлення результатів виборів, який дозволяє встановити, хто з кандидатів обраний в якості депутата або на певну виборну посаду. Слід зазначити, що в залежності від способу підрахунку голосів результати виборів при одних і тих же підсумки голосування можуть мати різний вигляд.

Порядок розподілу депутатських мандатів між окремими кандидатами відповідно до результатів голосування встановлює різні види виборчих систем: мажоритарна, пропорційна і змішана.

Першим видом виборчих систем була мажоритарна. В її основі закладено принцип більшості: обраним вважають кандидатів, які отримали встановлене більшість. При мажоритарному вигляді виборчої системи територія всієї держави ділиться на приблизно рівні за кількістю виборців округу, від яких вибираються депутати.

Залежно від мінімального числа голосів виборців, яке необхідно для обрання кандидата, розрізняють наступні види мажоритарної виборчої системи: абсолютної більшості, відносної більшості, кваліфікованої більшості.

До переваг мажоритарної моделі відносять: простоту організації та проведення, можливість участі виборців при висуванні кандидатів, поіменне перерахування всіх претендентів. Також її перевагою є те, що вона більш універсальна, оскільки дозволяє враховувати і партійні інтереси, і інтереси виборців, які не входять до громадських організацій.

До недоліків мажоритарної виборчої системи відносять: небезпека спотворення співвідношення сил політичних партій в парламенті щодо існуючого в суспільстві розкладу, неможливість повного і точного обліку реального впливу організацій і партій.

В основі пропорційної системи як виду виборчої моделі закладено принцип пропорційного представництва політичних об’єднань, які беруть участь у виборах.

На відміну від мажоритарної при пропорційній виборчій системі виборець віддає голос за політичну партію (або виборче об’єднання), а не за конкретного кандидата.

До переваг пропорційної моделі відносять те, що вона допомагає адекватного відображення парламентом реального розкладу політичних сил в суспільстві, стимулює багатопартійність, зміцнює політичний плюралізм.

До недоліків пропорційної виборчої системи відносять: відстороненість більшості виборців від самої процедури висунення кандидатів, відсутність прямого зв’язку між виборцями і конкретним кандидатом.

Змішана виборча система являє собою підхід, який покликаний з’єднати позитивні риси і по можливості усунути недоліки мажоритарної та пропорційної видів виборчих моделей.

Загальною властивістю всіх видів виборчих систем є можливість їх застосування як при будь-якому відсотку явки виборців на виборах, так і при встановленому обов’язковому рівні явки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Види виборчих систем