Класифікація економічних наук

Класифікація економічних наук здійснюється за кількома критеріями, головні з яких – ступінь спільності охоплення об’єкта дослідження і характер відносини до практики.

За ступенем спільності охоплення об’єкта дослідження економічні науки поділяються на загальні і конкретні (приватні).

До загальних економічних наук відносяться: політична економія, історія народного господарства, історія економічної думки; науки, що вивчають загальне регулювання господарських процесів (теорія управління суспільним виробництвом, наука про планування народного господарства).

Специфічне місце займають економічні науки, які вивчають кількісні взаємозв’язку і статистичні закономірності системи суспільного відтворення (економічна статистика, бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Класифікація економічних наук