Чим відрізняється матеріалізм від ідеалізму?

Матеріалізм і ідеалізм у філософії протиставляються один одному. Існування цих напрямків засноване на різному розумінні співвідношення матерії і свідомості. Дізнаємося, що саме висувається на перший план в кожному випадку і чим відрізняється матеріалізм від ідеалізму.

Визначення
Матеріалізм – напрям, яка проголошує першоджерелом всього існуючого матерію. Вона зізнається незалежної, незнищенною, вічної. Ідеальні явища, відповідно до теорії, вважаються продуктами взаємодії матеріальних субстанцій.

Ідеалізм – напрям, постулює верховенство духовного. Матеріального в даному випадку приписується вторинна роль. Воно ставиться в залежність від ідеального. Ідеалізм схоже догмам релігії, згідно з якими світ має часові та просторові межі і створений Богом.

Різниця між матеріалізмом і ідеалізмом
Розглянемо детальніше, в чому полягає відмінність матеріалізму від ідеалізму. Звернемося до матеріалістичним твердженнями. Їх суть зводиться до того, що світ і об’єкти в ньому – це незалежна реальність, яка існує за власними законами. Первинність матеріального виступає як непорушна істина. Мозок людини при цьому називається високоорганізованої матерією, а свідомість, в якому виникають різні ідеї, – похідним мозку.

Світ, на думку матеріалістів, доступний для його вивчення та освоєння людиною. Знання про нього є достовірними, підтвердженими практикою. Наука, з точки зору матеріалізму, має неоціненне значення. Її досягнення вирішальним чином впливають на успіх людської діяльності і життя в цілому.

Ідеалісти переконані, що реальність підпорядкована духовному. Однак прихильники ідеалістичного напрямку не прийшли до єдиної позиції щодо того, якою є ця реальність. Розбіжності в вирішенні питання привели до формування двох течій ідеалізму. Представники одного з них – суб’єктивні ідеалісти. Вони вважають, що незалежної від свідомості суб’єкта реальності не існує. Кожен сприймає все навколишнє по-своєму, і, отже, вигляд світу не є однаковим для всіх людей.

Представники іншої течії називають себе об’єктивними ідеалістами. Вони визнають існування реальності як такої, що володіє своїми характеристиками і не залежить від сприйняття окремих людей. Але першоосновою всього ці філософи бачать вища духовне начало, якусь могутню силу, світовий розум.

Якщо говорити в загальному про те, в чому різниця між матеріалізмом і ідеалізмом, то в першу чергу слід відзначити, що в цих напрямках матерії і свідомості відводяться протилежні ролі. Однак існує і концепція, згідно з якою неправильно називати первинним щось одне. В такому випадку передбачається рівноправність духу і матерії. Втім, це тема вже іншої розмови.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється матеріалізм від ідеалізму?