Будова атома. Ядро (протонів, нейтронів)

Атом – це електронейтральна частка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. Ядро атома складається з частинок двох видів – протонів і нейтронів. Протони – позитивно заряджені частинки з зарядом +1, а нейтрони не мають заряду. Весь позитивний заряд ядра створюється протонами, загальне число яких дорівнює заряду ядра. Маси протона і нейтрона приблизно рівні 1 а. е. м. Число протонів з зарядом + 1 завжди дорівнює числу електронів із зарядом -1. Електричний заряд електрона називають елементарним – він найменший з усіх зарядів. Маса ядра складає близько 99,97% від маси атома.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Будова атома. Ядро (протонів, нейтронів)