Амперметр. Вимірювання сили струму

Силу струму в ланцюзі вимірюють приладом, званим амперметром. Амперметр – це той же гальванометр, тільки пристосований для вимірювання сили струму, його шкала градується в амперах (дивись малюнок внизу).

На шкалі амперметра зазвичай ставлять букву А. На схемах його зображують кружком з буквою А.

При включенні в ланцюг амперметр, як всякий вимірювальний прилад, не повинен впливати на вимірювану величину. Тому він влаштований так, що при включенні його в ланцюг сила струму в ній майже не змінюється. Амперметр, використовуваний в школі для демонстраційних дослідів і лабораторних робіт. У техніці використовуються амперметри з різною ціною поділки, в залежності від призначення. За шкалою амперметра видно, на яку найбільшу силу струму він розрахований. Перевищувати цю силу струму не можна, так як прилад може зіпсуватися.

При вимірюванні сили струму амперметр включають в ланцюг послідовно з тим приладом, силу струму в якому вимірюють.

Включають амперметр в ланцюг за допомогою двох клем, або затискачів, наявних на приладі. В однієї з клем амперметра стоїть знак “+”, В іншої – “-” (іноді знака “-” немає). Клему зі знаком “+” потрібно обов’язково з’єднувати з проводом, що йде від позитивного полюса джерела струму.

В ланцюзі, що складається з джерела струму і ряду провідників, з’єднаних так, що кінець одного провідника з’єднується з початком іншого, сила струму в усіх ділянках однакова. Це випливає з того, що заряд, що проходить через будь-яке поперечний переріз провідників ланцюга в 1 с, однаковий. Коли в ланцюзі існує струм, то заряд ніде в провідниках ланцюга не накопичується, подібно до того як ніде в окремих частинах труби не збирається вода, коли вона тече по трубі. Тому при вимірюванні сили струму амперметр можна включати в будь-яке місце ланцюга, що складається з ряду послідовно з’єднаних провідників, так як сила струму в усіх точках ланцюга однакова. Якщо включити один амперметр в ланцюг до лампи, інший після неї, то обидва вони покажуть однакову силу струму.

Амперметр. Вимірювання сили струму

Сила струму – дуже важлива характеристика електричного кола. Працюючим з електричними колами треба знати, що для людського організму безпечною вважається сила струму до 1 мА. Сила струму більше 100 мА призводить до серйозних поразок організму.

Питання
    Як називають прилад для вимірювання сили струму? У яких одиницях градуіруют шкалу амперметра? Як включають амперметр в ланцюг?

І наостанок. Якось так виглядає ампер, який “тече” по Провіднику:

Амперметр. Вимірювання сили струму


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Амперметр. Вимірювання сили струму