Залежність сили струму від напруги

Різні дії струму, такі як нагрівання провідника, магнітні та хімічні дії, залежать від сили струму. Змінюючи силу струму в ланцюзі, можна регулювати ці дії. Але щоб управляти струмом в ланцюзі, треба знати, від чого залежить сила струму в ній.

Ми знаємо, що електричний струм у ланцюзі – це впорядкований рух заряджених частинок в електричному полі. Чим сильніше дію електричного поля на ці частинки, тим, очевидно, й більше сила струму в ланцюзі.

Але дія поля характеризується фізичною величиною – напругою (§ 39). Тому можна припустити, що сила струму залежить від напруги. Встановимо цю залежність на досвіді.

На малюнку 68, а зображено електричне коло, що складається з джерела струму, амперметра, спіралі з нікелінового дроту (провідника), ключа і паралельно приєднаного до спіралі вольтметра. На малюнку 68, б показана схема цього ланцюга (прямокутником умовно позначений провідник).

Замикають ланцюг і відзначають показання приладів. Потім приєднують до першого джерела другий такий же джерело живлення і знову замикають ланцюг. Напруга на спіралі при цьому збільшиться вдвічі, і амперметр покаже вдвічі більшу силу струму. При трьох джерелах напруга на спіралі збільшується втричі, у стільки ж разів збільшується сила струму.

Таким чином, досвід показує, що у скільки разів збільшується напруга, прикладена до одного і того ж провіднику, у стільки ж разів збільшується сила струму в ньому. Іншими словами, сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника.

Питання

Як на досвіді показати залежність сили струму від напруги?
Як залежить сила струму в провіднику від напруги на кінцях провідника?
Який вигляд має графік залежності сили струму від напруги? Яку залежність між величинами він відображає?
Вправа 27

При напрузі на кінцях ділянки кола, що дорівнює 2 В, сила струму в провіднику 0,4 А. Яким має бути напруга, щоб у тому ж провіднику сила струму була 0,8 А?
При напрузі на кінцях провідника 2 В сила струму в провіднику 0,5 А. Якою буде сила струму в провіднику, якщо напруга на його кінцях збільшиться до 4 В; якщо напруга на його кінцях зменшиться до 1 В?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Залежність сили струму від напруги