Сила струму – конспект

Про наявність струму ми можемо судити по кожному з явищ, описаних в § 40. Для кількісної ж характеристики струму вводиться поняття сили струму. Силою струму в провіднику називають фізичну величину, рівну кількості електрики, що проходить через перетин провідника за одиницю часу. Таким чином, якщо за час через перетин провідника проходить кількість електрики, рівне, то сила струму

Щоб уникнути непорозумінь підкреслимо ще раз, що переноси заряду в одному напрямку або заряду в протилежному напрямку з точки зору визначення сили струму абсолютно тотожні. Тому у формулі (42.1) під зарядом ми розуміємо суму тих зарядів, які були фактично перенесені позитивно зарядженими носіями заряду в напрямку, умовно прийнятому нами за напрямок струму, і негативними носіями в протилежному напрямку. Струм, сила і напрямок якого не змінюються з часом, називають постійним струмом.

Насамперед виникає запитання, постійна сила струму у всіх перетинах провідника. Якщо це має місце, то, отже, електричні заряди проходять через провідник, що не накопичуючись: через будь-який перетин провідника в одні й ті ж проміжки часу проходить один і той кількість електрики. Такий струм називається сталим (стаціонарним). Досвід показує, що для встановлення струму достатньо дуже короткого проміжку часу. Тому у випадку постійного струму ми завжди маємо справу зі сталим струмом. Якщо струм не постійний, а змінює з часом свою силу або навіть свій напрямок, то при швидкій зміні струму може спостерігатися і несталий струм, т. Е. В різних перетинах дроти в один і той же момент може спостерігатися ток різної сили. Чим довше дріт, тим імовірніше, що при змінному струмі може створитися таке становище. Надалі ми будемо завжди мати справу зі сталим струмом, так що для визначення сили струму можна виміряти її в будь-якому місці провідника.

Одиниця сили струму називається Ампером (А) на честь французького фізика Андре Марі Ампера (1775-1836). Визначення ампера буде дано в § 133. Застосовуються й більш дрібні одиниці: міліампер (мА), що дорівнює одній тисячній частці ампера, і мікроампер (мкА), рівний однієї мільйонної частки ампера.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Сила струму – конспект