Фізична дія електричного струму

Як ми можемо визначити, протікає електричний струм чи ні? Про виникнення електричного струму можна судити за наступними його проявам.

1. Теплова дія струму. Електричний струм викликає нагрівання речовини, в якому він протікає. Саме так нагріваються спіралі нагрівальних приладів і ламп розжарювання. Саме тому ми бачимо блискавку. В основі дії теплових амперметрів лежить теплове розширення провідника зі струмом, що приводить до переміщення стрілки приладу.

2. Магнітна дія струму. Електричний струм створює магнітне поле: стрілка компаса, розташована поруч з проводом, при включенні струму повертається перпендикулярно проводу. Магнітне поле струму можна багаторазово підсилити, якщо обмотати провід навколо залізного стрижня – вийде електромагніт. На цьому принципі заснована дія амперметрів магнітоелектричної системи: електромагніт повертається в полі постійного магніту, в результаті чого стрілка приладу переміщається по шкалі.

3. Хімічна дія струму. При проходженні струму через електроліти можна спостерігати зміну хімічного складу речовини. Так, в розчині CuSÜ4 позитивні іони Cu2 + рухаються до негативного електроду, і цей електрод покривається міддю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Фізична дія електричного струму