Опір в електричному ланцюзі

Електричний опір є визначальною величиною для сили струму, поточного при заданій напрузі по ланцюгу. Під електричним опором R розуміється відношення напруги, що виникла на кінцях провідника, до сили струму, який тече по провіднику.

R = U/I,

Де

    R – електричний опір провідника; U – напруга; I – сила струму.

При розрахунках напружень і струмів через елементи електричного кола потрібно знати показник їх загального опору. Джерела енергії існують в двох різновидах: постійний струм (акумулятори, випрямлячі, батарейки) і змінний струм (промислові і побутові мережі). У першому випадку ЕРС з часом не змінюється, а в другому вона буде змінюватися, відповідно до синусоїдальним законом з певною частотою.

Опір навантаження існує в активному і реактивному вигляді. Активний опір R не залежить від частоти мережі, що говорить про зміну струму синхронно з напругою. Реактивний опір буває індуктивним і ємнісним.

Відмінною рисою реактивного навантаження вважають присутність випередження або відставання струму від напруги. Струм в ємнісний навантаження буде випереджати напруга, а в індуктивної – відставати від нього. На практиці це виглядає, як якщо б розряджений конденсатор підключити до джерела постійного струму, а в момент включення спостерігати максимальну кількість струму через нього при мінімальному напрузі.

Згодом буде фіксуватися зменшення струму і зростання напруги до заряду конденсатора. При підключенні до джерела змінного струму конденсатора, він почне постійно заряджатися з частотою мережі, а струм буде збільшуватися раніше напруги.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Опір в електричному ланцюзі