Характеристики струму

Для порівняльної оцінки всіляких змінних струмів застосовують критерії, іменовані параметрами змінного струму, серед яких:

    Період; Амплітуда; Частота; Кругова частота.

Період – відрізок часів, коли проводиться закінчений цикл зміни струму. Амплітудою називають максимальне значення. Частотою змінного струму назвали кількість закінчених періодів за 1 сек.

Перераховані вище параметри дають можливість відрізняти різні види змінних струмів, напруг і ЕРС.

При розрахунку опору різних ланцюгів впливу змінного струму допустимо підключити ще один характерний параметр, іменований кутовий або круговою частотою. Цей параметр визначається швидкістю обертання вищезгаданої рамки під певним кутом в одну секунду.

Важливо! Слід розуміти, чим відрізняється ток від напруги. Принципова різниця відома: ток є кількістю енергії, а напругою називається міра потенційної енергії.
Змінний струм отримав свою назву, тому що напрямок руху у електронів безупинно змінюється, як і заряд. У нього зустрічається різна частота і електрична напруга.

Це і є відмінною рисою від постійного струму, де напрямок руху електронів незмінно. Якщо опір, напруга і сила струму незмінні, а струм тече тільки в одну сторону, то такий струм є постійним.

Для проходження постійного струму в металах потрібно, щоб джерело постійної напруги виявився замкнутий на себе за допомогою провідника, яким і є метал. В окремих ситуаціях для вироблення постійного струму застосовують хімічне джерело енергії, який називається гальванічним елементом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Характеристики струму