Електричний струм. Що таке електричний струм

Електричний струм (струм) – це абсолютно точний термін, оскільки в електричному ланцюзі, підключеної до джерела живлення, існує спрямований рух електричних зарядів (електронів) під дією сил електричного поля. Точний також термін “електричне коло”, так як для руху електричних зарядів необхідно мати замкнутий електричний контур (канал) між позитивним і негативним полюсами джерела живлення. Якщо контур обірваний, то рух зарядів припиняється і струм відсутній. Ампер (А) – основна одиниця виміру сили струму.

Електричний струм

За позитивний напрямок електричного струму в електротехніці умовно приймається напрямок руху позитивних зарядів (на малюнку показано стрілками), хоча реальними носіями заряду є електрони (на малюнку сині точки). Значення струму визначається кількістю заряду, що проходить через ланцюг в одиницю часу. При струмі 1 А за одну секунду через ланцюг проходить приблизно 1018 одиничних зарядів, рівних заряду електронів. У практичних вимірах кількість зарядів не фіксується, а значення струму виражається в амперах або похідних від цієї основної одиниці.

Потік позитивних зарядів в ланцюзі, підключеної до джерела живлення, завжди спрямований від позитивного висновку до негативного. У ланцюгах постійного струму їх напрямок руху фіксовано. Однак в ланцюгах змінного струму напрямок руху заряду постійно змінюється з частотою, обумовленою частотою джерела змінної напруги.

Вимірювання струму

При вимірюванні струмів, також як і при вимірюванні напруг, існують похідні основної одиниці виміру струму – ампера. Один міліампер (мА) еквівалентний 1/1000 А і часто використовується при описі напівпровідникових пристроїв. Мікроампер (мкА) дорівнює 1/1 000 000 А або 1/1000 мА і застосовується для опису струмових параметрів в малопотужних електронних ланцюгах.

У той час як вимір напруги виробляється підключенням висновків вимірювального приладу до полюсів джерела напруги, вимірювання струму здійснюється шляхом включення амперметра або миллиамперметра послідовно (в розрив) в ланцюг протікання струму.

Для того щоб зрозуміти відмінності між напругою і струмом, треба розглядати ток як певне матеріальне тіло, а напруга як силу, що діє на нього. Якщо кинути камінь в ціль, то сила, з якою він кинутий, може бути порівнянна з напругою, а камінь можна порівняти з струмом. Очевидно, що результат удару буде залежати як від маси каменю, так і від сили, з якою він був кинутий. Застосування цієї аналогії до електричної схемою призводить до висновку, що результат впливу електричного струму буде залежати як від сили струму, так і від напруги, що викликав цей струм.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Електричний струм. Що таке електричний струм