Активний опір – доповідь

У ланцюзі дії напруги і струму, створює протидію, зниження напруги на активному опорі. Падіння напруги, створене струмом і надає протидія йому, так само активного опору.

При протіканні струму по компонентах з активним опором, зниження потужності стає незворотнім. Можна розглянути резистор, на якому виділяється тепло. Виділене тепло не перетворюється назад в електроенергію. Активний опір, також може мати лінія передачі електроенергії, сполучні кабелі, провідники, котушки трансформаторів, обмотки електромотора і т. д.

Відмітною ознакою елементів ланцюга, які мають тільки активною складовою опору, є збіг напруги і струму по фазі. Це опір обчислюється за формулою:

R = U / I

Де

    R – опір елемента, U – напруга на ньому, I – сила струму, що протікає через елемент ланцюга.

На активний опір впливають властивості і параметри провідника: температура, поперечний переріз, матеріал, довжина.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Активний опір – доповідь