Закон Ома – закон пропорційності

Формулювання Закону Ома для повного кола і для ділянки кола – це твердження пропорційності. Встановлюється достатня проста алгебраїчна зв’язок між величинами сили струму, суми опорів (r + R) і ЕРС джерела струму.

Сила струму в електричному ланцюзі, прямо пропорційна ЕРС джерела і обернено пропорційна сумі внутрішнього опору цього джерела і загального опору кола.

Найбільш зрозуміле і просте застосування Закону Ома в такому формулюванні – це електричний ланцюг з одним джерелом струму в гілці (контурі). Крім Закону Ома, для розрахунку електричних ланцюгів, необхідно знати правила Кірхгофа, а також мати базові уявлення про елементи ланцюгів, таких як вузли, гілки, контури, двухполюсники і т. П. Але обмежившись лише Законом Ома для повного кола можна зробити кілька важливих висновків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Закон Ома – закон пропорційності