Характеристика форми правління Андорри

Діюча конституція Андорри була прийнята 14 березня 1993 року до результатів референдуму (на якому була схвалена 74% голосів) і вступила в чинності 28 квітня того ж року. Конституція законодавчо закріпила політичні перетворення XIX-XX століть і скасувала формально існувала до того моменту феодальну систему влади.

Конституція складається з преамбули, 9 титулів (107 статей), а також додаткових, перехідних і прикінцевих положень. Титули конституції присвячені суверенітету держави, правам і свободам громадян, законодавчого органу і уряду, територіальної організації, судовій системі та вищим органам судової влади, а також порядку перегляду конституції. Крім того, в її структуру включені два Додаткових положення, три Перехідних положень, скасовувати і Заключне положення.

Конституція Андорри відрізняється наявністю титулу, який розкриває зміст, функції та значення унікального інституту соправителей (гл. III). Незважаючи на те що Андорра є суверенною, незалежною державою (ст. 1), єпископ Урхельскій і президент Французької Республіки виступають в якості її соправителей, тобто є главами держави, як окремо, так і спільно, і втілюють собою верховне представництво (ст. 43 ).

Гл. IX розкриває порядок внесення змін до Основного Закону держави. Ініціативою з перегляду конституції мають спільно співправителі і одна третина членів законодавчого органу держави (ст. 105). Перегляд здійснює безпосередньо Генеральна рада (вищий законодавчий орган Андорри) при схваленні змін більшістю в дві третини голосів. Потім проходить ратифікаційний референдум (ст. 106). Новий конституційний текст вступає в силу після його санкціонування співправителями і оприлюднення (ст. 107).

Андорра – демократична, правова і соціальна держава (ст. 1). Загальна декларація прав людини визнається включеної в юридичний порядок Андорри (ст. 5). Громадянам гарантуються всі основні особисті права і свободи. Окрема глава конституції присвячена політичним правам громадян країни (гл. IV). Згідно зі статтею 24, виборчим правом володіють всі повнолітні Андорри, які не позбавлені своїх прав. Конституція гарантує свободу політичних асоціацій (ст. 17 і 26), свободу слова і преси (ст. 11 і 12), право приватної власності (ст. 27), визнає право на освіту (ст. 20). Окрема глава розкриває широкий спектр соціальних, економічних і культурних прав громадян Андорри (гл. V).

Згідно ст. 1 конституції, форма правління Андорри – парламентська. Проголошується принцип народного суверенітету і затверджується, що держава у своїй діяльності дотримується принципів свободи, рівності, справедливості, толерантності та захисту прав людини, а також гідності особистості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Характеристика форми правління Андорри