Конституційні основи, характеристика форми правління Нідерландів

Перша конституція Королівства Нідерландів як незалежної держави була прийнята в 1814-1815 роках, коли Нідерланди здобули незалежність від Французької імперії. У 1848 році в цю конституцію було внесено суттєві доповнення. Саме в 1848 році в Королівстві Нідерландів був законодавчо встановлений режим конституційної монархії з сильною роллю парламенту. У 1887 році була прийнята нова редакція конституції, яка з великою кількістю поправок проіснувала до моменту прийняття нині діючої конституції Нідерландів 1983 року. У 1990 – початку 2000-х років в неї також були внесені ряд змін.

Остання конституція Королівства Нідерландів була прийнято 17 лютого 1983 року. Вона складається з 8 розділів і одного розділу з додатковими статтями. Також до конституційних актів належать Статут 29 грудня 1954 року народження, відповідно до якого Королівство Нідерландів включає також Нідерландські Антильські острови та острів Аруба.

Поряд зі Статутом джерелами конституційного права служать некодифицированная акти парламенту і судові прецеденти в практиці Верховного суду. Зізнається примат міжнародного права над внутрішньодержавним.

У гл. 1 конституції Нідерландів закріплений весь комплекс політичних прав і свобод, таких, як: право обирати і бути обраним, свобода слова і преси, свобода політичних асоціацій, право приватної власності і недоторканність особи. Також в гл. 1 конституції закріплені соціальні права громадян королівства і соціальні зобов’язання державних органів (ст. 18-23).

Відповідно до конституції Нідерланди є конституційною монархією. Існує поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Монарх наділений одночасно і законодавчої (разом з Генеральними штатами), і виконавчою владою (поряд з урядом). Судовою владою наділений Верховний суд і нижчі суди.

У гл. 8 описується порядок і процедура внесення поправок і зміни конституції. При прийнятті Акту Генеральних штатів про необхідність перегляду конституції обидві палати розпускаються, і тільки новообрані депутати здійснюють подальший перегляд статей конституції. Рішення про внесення змін до конституції приймаються кваліфікованою більшістю (не менше двох третин) депутатів обох палат.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Конституційні основи, характеристика форми правління Нідерландів