Форми правління

Автократія – форма правління, заснована на необмеженій і безконтрольному повновладдя однієї особи в державі. Види автократії – деспотичні монархії Др. Сходу, тиранічні правління в окремих грецьких державах, Римська і Візантійська імперії, абсолютні монархії нового часу. У зміст поняття “автократія” включають також необмежені повноваження суб’єктів в якійсь сфері державної діяльності.

Аристократія в античності вважалася найкращою формою правління як влада достойних, компетентних людей. У новий час аристократія виступала в якості елемента змішаної форми правління конституційно-монархічного ладу, служачи необхідним противагою іншим – монархічним, демократичним – структурам і гарантом від узурпації влади. В Англії носієм аристократичного принципу була палата лордів – верхня палата парламенту. Аристократична республіка існувала в античній Спарті, середньовічних Генуї, Венеції, Новгороді.

Демократія – форма правління, що характеризується визнанням народу джерелом влади, рівноправністю громадян, підпорядкуванням меншості більшості при прийнятті рішень і визнання цінності думок, інтересів меншості, виборністю основних органів держави та іншими принципами, основним з яких є дотримання прав і свобод людини.

Плутократія – форма правління, основним суб’єктом якої є найбільш багатий прошарок суспільства. Сучасна плутократія тісно пов’язана з олігополією і здійснюється, як правило, міжнаціональних капіталом. Така влада приводить до посилення експлуатації найманої робочої сили та скорочення соціальних програм.

Мерітократія – влада здійснюється найбільш талановитими, обдарованими людьми, кваліфікованими фахівцями. Її призначення – в інтелектуалізації суспільного життя, розкритті природних обдарувань особистості.

Монархія – вся влада концентрується в руках однієї особи – монарха і передається у спадок. При абсолютній монархії монарх контролює всі гілки влади. Обмежена монархія поділяється на дуалістичну і конституційну (парламентську) залежно від рівня обмеження повноважень глави держави. При дуалістичної монархії існують два інститути – монарший двір і монарх. Монарший двір формує уряд і парламент, але не має безпосереднього впливу на правління. Монарх же володіє досить широкими повноваженнями в плані впливу на парламент. При конституційної монархії розпорядження монарха повинні підтверджуватися главою виконавчої влади і тільки після цього набувають сили закону.

Олігархія – вся повнота влади сконцентрована у відокремленої еліти. Наявність в державі олігархії визначає корпоративний характер даного суспільства і поглиблюється політичне відчуження.

Технократія – влада переходить від політиків і власників до наукової та технічної інтелігенції. Основним постіндустріальним продуктом є знання та інформація, а техніка і технологія виступають способом їх впровадження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Форми правління