Великі поеми античності – Мандруючи сторінками епохи

З вивченого раніше ви вже знаєте, що найбільш ранніми зразками давньогрецького епосу є створені Гомером епічні поеми “Іліада” та “Одіссея”. Вони обидві побудовані на троянському циклі міфів, однак у їх основу покладено історичний факт. У XIII ст. до н. е. кілька грецьких племен, об’єднавшись, здійснили похід до північно-західних берегів Малої Азії. їхньою метою було завоювання Троянського царства. Облога міста Троя тривала цілих десять років. Останній рік цих подій оспівано в “Іліаді”. Головним героєм поеми “Одіссея” є один із учасників облоги Трої, цар Ітаки Одіссей. Кожна поема складається з 24 пісень (за кількістю букв грецького алфавіту). Такий розподіл тексту здійснили не самі оповідачі, а перші грецькі дослідники гомерівського епосу. В обох поемах реальні історичні події переплітаються з міфічними, відповідно серед персонажів діють люди, боги (наприклад: Зевс – верховний бог греків, Афіна – покровителька Одіссея й усіх греків, Афродіта – покровителька троянців) та інші міфологічні істоти.

Широко відома й поема “Енеїда”, написана давнім римлянином Вергілієм (70-19 рр. до н. е.). У цьому творі розповідається про подвиги троянського героя Енея – міфологічного засновника Римської держави:

Ратні боріння й героя вславляю, що перший із Трої,

Долею гнаний, прибув до Італії, в землі лавінські.

Переклад з латини Михайла Білика

Першу половину поеми називають наслідуванням “Одіссеї”, оскільки вона присвячена мандрам героя. Друга половина є наслідуванням “Іліади” – у ній ідеться про битви. Сама ж поема Вергілія стала джерелом для багатьох нових творів, серед яких найвідоміший – поема “Енеїда”, створена класиком української літератури Іваном Котляревським.

Епічні поеми Гомера й Вергілія написано гекзаметром (від грец. hex – шість і metron – одиниця вимірювання). Кожний рядок складався із шести поєднань складів, які повторювалися: довгий – короткий – короткий. Шоста стопа зазвичай була двоскладовою: довгий – короткий:

1. Що ви знаєте про гомерівську поему “Іліада” з вивченого у 8 класі?

2. Аргументуйте зв’язок Вергілієвої “Енеїди” з гомерівським епосом.

3. Прокоментуйте схему “Героїчний епос Античності”.

Великі поеми античності   Мандруючи сторінками епохи

Дo таємниць мистецтва слова


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Великі поеми античності – Мандруючи сторінками епохи