В ЛIФТI – АНДРІЙ МАЛИШКО

Лiфт пiднiмає нас догори
В ранки, i в пiвднi, i в вечори.

В лiфтi не свiтло, але й не тьмянко,
Йдеш у гостиницю – в лiфт потрап.

Стрiне привiтно стара негритянка.
В неї робота все давн i ап *.

Має старенька це мало дiла
З ранку до ночi i знов до зорi,
Вже й на роботi тiй посивiла,
Все вона знизу, а iншi вгорi.

Наче по лiфту життя проходить,

Руки стомились, в мозолях старi,
Iнший хтось п’є, i живе, й верховодить,
Все вона знизу, а iншi вгорi.

В лiфтовiй клiтцi свої звичаї,
Мiстер до них iз дитинства привик:
Бiла лiфтерша – вiн шляпу знiмає,

Чорна лiфтерша – стоїть, як бик,

Шляпу ще глибше натягне на вуха,
Топчеться важко, немов на огнi,
Наче його допiкає задуха.
З ними у лiфтi їхать менi.

Їх до десятка зайшло в кабiну,
Морди, як ростбiф, з-пiд сiрих шляп,

Чорна лiфтерша веде машину
Вгору i вгору, все ап та ап.

Всi одвернулись од чорної – бiлi,
Топчуться важко бики здичавiлi,
Не шахтарi, їм тут їхать не мода,
Не трударi, – все банкiрська порода.

Ти вже привикла, що погляд як жала,

От якби в мене в вiтчизнi жила,-
Жито б ростила, пшениченьку б жала,
Пiсню iз поля вела б до села.

Так, мене доброму вчила мати
Хлопчиком, певне, в юнацькiй порi,
Перед старiшими шапку знiмати,
Щиро вклонятись, де є матерi,

Поцiлувати натруджену руку,
Бiлу чи чорну, немає бiди,
За материнську несказанну муку,
За материнськi великi труди.

Тiльки б, можливо, як виняток в свiтi,
Не поклонився б я матерi тiй,
Що породила цих лютих i ситих,

Сiрих – пiд шляпами – в злобi своїй!

В лiфтi не свiтло, але й не тьмянко,
Я капелюха здiймаю один,
Низько, вклоняюсь тобi, негритянко,
Так, як вклоняється матерi син.

За мозолi твої, чеснi i чистi,

I за усмiшку болючу, як звих,
I за синiв – чотирьох комунiстiв,
За полiнчованих i за живих.

Як їй сльоза заблищала з журбою!
Зашепотiли, мiняючи тон,
Гангстери-мiстери помiж собою:
– Совєт Юнiон?*

– Совєт Юнiон!

Лiфт вже донизу пiшов у ту пору,
А негритянцi здалося за мить:
Тiльки угору, i вгору, i вгору
В щастi своєму вона летить.
____________________________
*Давн – донизу, ап – вгору (англ.),_

*Совєт Юнiон – Радянський Союз (англ.)._


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

В ЛIФТI – АНДРІЙ МАЛИШКО