Що таке федерація?

Що таке федерація? Що таке федерація? Які основні ознаки федеративної держави? На ці два взаємопов’язані між собою питання і постараємося відповісти в цій статті.

Федерація – від латинського – foederātiō являє собою форму державного устрою. При цій формі правління частини федеративної держави являють собою державні утворення, які мають як юридичної, так і певною політичною самостійністю.

На відміну від унітарної держави, у федеративній передбачено дві системи органів влади – федеральні і суб’єктів федерації. Це дає можливість суб’єктам федерації видавати свої власні нормативні акти установчого характеру, до яких можна віднести конституції, статути, а також основні закони.

Не рідко при цьому інституті влади громадяни мають своє громадянство, столицю, а також державний герб. Можуть бути задіяні і інші елементи державного статусу, крім державного суверенітету. Виходячи з цього, вченими виділяються найбільш загальні риси, які характерні для федерації:

    – територія федерації складається лише з окремих суб’єктів федерації. – у такій державі верховна влада, як законодавча, так і виконавча, а також влада судових органів, належить тільки федеральним державним органам. – суб’єкти федерації наділені правом прийняття власної конституції. – єдине общефедеральное громадянство. – федеральні державні органи вирішують питання внутрішньої і зовнішньої політики держави. – федеральний парламент, в обов’язковому порядку, повинен бути двопалатний.

У такому поні манії духу Конституції, не є не демократія, ні федералізм, оскільки суверенітет і цілісність державної влади притаманна унітарній системі правління. Говорячи про федерацію, то її відрізняють, як мінімум, можливість суб’єктів самостійно, без втручання центральних органів влади, проводити формування власних органів державної влади, а також можливість взаємно розмежовувати предмети ведення і повноважень.

Все це говорить про те, що сам суб’єкт федерації не може бути суб’єктом міжнародних відносин. Якщо таке відбудеться, то він повинен повністю вийти зі складу федерації. Суб’єкти федерації мають різноманітні назви, проте при формуванні самої федерації використовується територіальний географічний ознака


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Що таке федерація?