Риси і види федерацій

Складного державного устрою властива наявність в системі держави інших видів державних утворень. До подібних складних форм державного устрою прийнято відносити: федерації, конфедерації, унії, імперії і т. д.

В даний час найпоширенішою формою складного державного устрою виступає федерація. Даний вид державного устрою являє собою складне союзну державу, яке об’єднує кілька інших держав або державних утворень (наприклад, у складі США – 50 штатів, Швейцарії – 23 кантони).

Федерацію як форму державного устрою характеризують такі риси:

– дворівнева система органів державної влади: на першому рівні знаходяться федеральні державні органи, що здійснюють верховну законодавчу, виконавчу і судову владу; на другому рівні розташовуються суб’єкти федерації зі своїми законодавчими, виконавчими та судовими видами органів, вони мають право прийняти власну конституцію;

– розмежування компетенцій і повноважень між федеральним центром і його суб’єктами здійснюється відповідно до положень союзної (федеральної) конституцією або федерального договору;

– наявність федеральної системи законодавства і законодавчих систем суб’єктів при дотриманні принципу верховенства загальнофедерального законодавства;

– двопалатні пристрій парламенту, в рамках якого одна з палат (зазвичай верхня) представляє інтереси і права суб’єктів федерації;

– існування в більшості видів федерацій подвійного громадянства;

– двоканальна система податків;

– суверенітет федерації є похідним від суверенітету суб’єктів федерації;

– після входження до складу федерації її суб’єкти фактично не володіють повноцінним суверенітетом. При цьому в різних видах федерацій ступінь суверенності суб’єктів може помітно відрізнятися;

– суб’єкти позбавлені права виходу з федерації, що відображено в конституціях всіх федеративних держав.

У літературі існують різні види підходів до класифікації та виділення видів федерацій.

Залежно від принципу поділу на суб’єкти виділяють наступні види федерацій: адміністративно-територіальні (утворюються за територіальним принципом) і національно-державні (формуються відповідно до національним принципом). Адміністративна федерація виступає вельми ефективним способом для децентралізації влади і на цій основі забезпечення демократизації процесу державного управління суспільством.

Залежно від рівності правового статусу суб’єктів федерації виділяють наступні види: симетрична федерація (її члени мають однаковий правовий статус) і асиметрична федерація (її суб’єкти наділені різним обсягом повноважень).

Залежно від правового джерела регулювання взаємовідносин між центром і суб’єктом федерація може бути двох видів: договірної (основою федерації виступає договір центру і суб’єктів) і конституційної (правовою підставою для федерації є загальнодержавна Конституція).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Риси і види федерацій