Що показує щільність речовини?

Якщо взяти два тіла, що складаються з одного і того ж речовини, але мають різний об’єм і, як наслідок, різні маси, то ставлення їх мас до обсягу буде однаковим. Іншими словами,

M1 / V1 = m2 / V2

Відношення маси до об’єму тіла називається щільністю. Щільність для різних тіл, що складаються з одного і того ж речовини однакова. Тому кажуть, що щільність тіла характеризує речовина, з якої складається тіло. Тобто щільність – це характеристика речовини, а не тіла.

Наприклад, два різних скляних предмета, матимуть одну і ту ж саму щільність, навіть якщо у них різні маси та обсяги.

З іншого боку, щільність тіл, що складаються з різних речовин, різна. Наприклад, якщо порівняти кубічний метр повітря і кубічний метр води, то 1 м3 повітря буде мати набагато меншу масу, ніж 1 м3 води. Отже, відношення маси до об’єму повітря не буде дорівнює відношенню маси до об’єму води. Це означає, що у них різні щільності.

Якщо ми візьмемо рівні за масою тіла, але складаються з різних речовин, наприклад, із заліза й пластмаси, то у цих тіл будуть різні обсяги. Обсяг залізного тіла буде куди менше, ніж пластмасового. Таким чином, вже через різного об’єму відношення маси до об’єму двох тіл буде різним, а, отже, у них різна щільність.

Щільність позначають грецькою буквою “ро” – ρ. Формула щільності виглядає так:

Ρ = m / V

В системі СІ одиницею вимірювання щільності є кг / м3. Однак часто вимірюють у г / см3. Співвідношення двох різних одиниць виміру таке:

1 кг / м3 = 0,001 г / см3 і 1г / см3 = 1000 кг / м3

Таким чином, щільність речовини показує скільки кілограмів речовини міститься в одному кубічному метрі, або скільки грамів речовини міститься в одному кубічному сантиметрі.

Чим щільніше речовина, тим воно важче. Гази мають невелику щільність, так як молекули в них знаходяться далеко один від одного. У рідинах і твердих тілах молекули знаходяться близько один до одного, тому їх щільність більше, ніж у газів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що показує щільність речовини?