Маса тіла. Щільність речовини

Досвід показує, що змінити швидкість важкого предмета важче, ніж більш легкого. У такому випадку говорять, що важкий предмет володіє більшою інертністю, ніж легкий. Мірою інертності є маса: чим більше інертність тіла, тим більше його маса. У СІ одиницею маси є кілограм. За одиницю маси (1 кг) обрана маса циліндра, виготовленого зі спеціального сплаву. Це еталон маси. Часто використовують також одиниці маси 1 грам (г), рівний 0,001 кг, і 1 тонну (т), рівну 1 000 кг. Щільність – це характеристика речовини, з якої складається тіло. Вона дорівнює відношенню маси m однорідного тіла до його об’єму V. Її позначають грецькою буквою р (ро): р = m / V. Одиницею щільності в СІ є 1 кг / м3. Виміряти масу (як і будь-яку іншу фізичну величину) – означає порівняти її з одиницею цієї величини. Зазвичай масу визначають зважуванням. Щоб виміряти щільність речовини, з якого складається тіло, треба виміряти масу і обсяг цього тіла.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Маса тіла. Щільність речовини