Пропозиція для продажу

Пропозиція для продажу – вид запрошення для всіх бажаючих придбати цінні папери підприємства-емітента через спеціальних посередників, наприклад, через торговий банк або емісійний будинок.

Пропозиція для продажу – один з популярних варіантів розміщення цінних паперів. Англійська назва – “offer for sale”.

Пропозиція для продажу: сутність, цілі, методи

Пропозиція для продажіПредложеніе для продажу на увазі процес реалізації акцій приватного підприємства, а також депозитарних розписок на цінні папери. Пропозиція для продажу реалізується за допомогою публічної пропозиції поточного або додаткового випуску цінних паперів.

Мета розміщення цінних паперів шляхом пропонування для продажу – залучити дохід, який отримають засновники АТ у формі різниці між доходом від продажу емітованих цінних паперів, і засобами, інвестованими в розвиток компанії.

Пропозиція для продажу може бути реалізовано одним з трьох методів:

1. Методом фіксовану ціну. Такий вид пропозиції носить назву “відкритого”. Особливість – завчасне визначення вартості цінних паперів. Інвестиційному банку дається час на збір заявок для покупки акцій підприємства. Процес збору здійснюється до моменту, поки не будуть заповнені всі наявні “вакансії” на випущені акції, або ж підприємство-емітент не скасує процес розміщення. Пропозиція для продажу методом фіксованої ціни завжди вважалося одним з найбільш затребуваних, але в останні роки використовується рідше.

2. Метод аукціону – другий за популярністю варіант розміщення, характерний для продажу державних боргових паперів. Часто використовується в процесі приватизації компанії-емітента. Головний мінус аукціонів – високий ризик “непродажу” акцій підприємства. З позиції формування ціни проведення аукціонів виправдано в тому випадку, коли є достатній обсяг інформації про підприємство та його діяльності. Інформація повинна бути доступною широкому колу інвесторів. Пропозиція для продажу у вигляді аукціону більше підходить для приватизації добре відомих інвесторам підприємств, що мають велике число клієнтів і співробітників.

3. Формування книги заявок – метод, який рідко використовується при розміщенні шляхом пропонування для продажу. Його відмінність в тому, що андеррайтер (інвестиційний банк) отримує контроль над розміщенням цінних паперів підприємства серед покупців (інвесторів). Книга заявок формується з моменту оголошення верхньої і нижньої межі цін. Остаточна вартість активу може визначатися за межами первісного ліміту. Заявки бувають декількох видів:

– простими (вказується число акцій і остаточна ціна);

– із зазначенням максимальної вартості. Суть – в прописуванні найбільшої ціни, по якій інвестор готовий придбати цінні папери;

– ступінчастими. Тут число акцій залежить від цінового рівня.

Пропозиція для продажу може організовуватися із застосуванням гібридних методів, наприклад, відкритої пропозиції і аукціону, формування книги заявок і аукціону, відкритого пропозиції і формування книги заявок (найбільш популярний варіант).

Пропозиція для продажу: етапи реалізації

Пропозиція про продаж подготовкаПодготовка пропозиції з продажу та розміщення акцій проходить в кілька етапів:

1. Перед випуском цінних паперів і розміщенням пропозиції підприємство виконує ряд вимог, що пред’являються до громадських організацій – розробляє бізнес-план, готує фінансову звітність та проводить інші підготовчі роботи.

2. Формується команда для проведення емісії, організовується загальні збори. Предпрятие-емітент підбирає аудитора, юридичну компанію і інвестиційний банк, який буде виконувати функції андеррайтера і радника. До реєстрації цінних паперів і їх пропозиції для продажу повинно бути проведено збори з обов’язковим складанням графіка розміщення, а також розподілу функцій кожного з учасників.

3. Розробляється проспект випуску, в якому повинні бути всі дані про компанію – опис цільового сектора ринку, дані по фінансовій звітності, стратегія розвитку і так далі. На даному етапі андеррайтери беруть на себе функції вивчення роботи підприємства, аналізу інформації, необхідної для розміщення пропозиції в майбутньому. Після друку пробного проспекту останній відправляється на розгляд Комісії з цінних паперів і інституціональним вкладникам.

4. Проходить презентація акцій, мета якої – переконати інвесторів вкласти свої кошти в цінні папери. Під час цього процесу андеррайтер може формувати книгу заявок.

5. Торгівля акціями. Як тільки вартість цінних паперів узгоджена, але не раніше, через дві доби з моменту випуску проспекту випуску, оголошується продаж акцій. Цінні папери доступні на біржі вже на наступну добу після оголошення.

Пропозиція для продажу має такі переваги:

– підвищення ліквідності цінних паперів підприємства. Завдяки публічного розміщення продаж акцій проводиться багато швидше;

– можливість швидше залучити необхідні ресурси в підприємство.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Пропозиція для продажу