Первинна пропозиція

Первинна пропозиція – комплекс заходів щодо формування та продажу інвесторам нової емісії цінних паперів підприємства.

Первинна пропозиція: сутність, форми, цілі

По законодавству України первинний ринок – майданчик, де оформляються договору між двома сторонами. З одного – учасники, які приймають зобов’язання по реалізованих цінних паперів, а з іншого – інвестори, професійні учасники (їх представники).

На первинному ринку оформляються перші і повторні випуски з урахуванням подальшого розміщення цінних паперів серед інвесторів. Особливість сучасного біржового ринку – переважання первинного ринку над вторинним. Це можна пояснити протіканням цілого ряду процесів створення АТ, приватизації, фінансування держборгу за допомогою емісії цінних паперів і так далі.

Є дві форми пропозиції на первинному ринку:

– приватна. Особливість – обмін або продаж активів обмеженому числу інвесторів (як правило, вони заздалегідь відомі). При приватному розміщенні цінні папери не виставляються в публічний продаж;

– публічне розміщення – процес продажу першого випуску цінних паперів на відкритому ринку, тобто необмеженому числу інвесторів.

Первинна пропозиція носить публічний характер. Англійська назва – Initial Public Offering. По суті, IPO – процес відкритої пропозиції на покупку знову випущених депозитарних розписок і акцій невеликої компанії, що потребують додаткового капіталу.

Первинну пропозицію можна проводити в країні, де проводилася реєстрація цінних паперів, або в іншій державі, де реалізація Initial Public Offering можлива через позабіржовий ринок або на біржовий платформі з включенням цінних паперів в загальний лістинг майданчика.

Первинна пропозицію вважається публічним, так як цінні папери доступні всім бажаючим. У ролі покупців можуть виступати пайові фонди, держава, громадяни (через посередників) і юрособи. При IPO немає жорстких обмежень до продажу – придбати пакет можна повністю або частково.

Основні цілі первинної пропозиції:

– залучення капіталу за допомогою продажу акцій для подальшого розвитку (зростання) компанії;

– отримання доступу до дешевих ресурсів. Після проведення публічного розміщення підприємство стає більш публічним і прозорим для потенційних інвесторів;

– отримання засновницького доходу у вигляді спреда між грошима, отриманими в результаті первинної пропозиції, а також витратами на розвиток підприємства і організацію IPO;

– ринкова оцінка підприємства;

– захист від посягань з боку інших підприємств і нечистих на руку чиновників (для України це актуально).

Джерело акцій для продажу може вибиратися з урахуванням цілей підприємства. Так, для цієї ролі підходять емітовані для IPO акції або цінні папери власників компанії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Первинна пропозиція