Паливно-енергетичний комплекс, його значення і проблеми

1. Наведіть приклади зв’язків ПЕК з іншими міжгалузевими комплексами.

ПЕК безпосередньо пов’язаний з машинобудуванням, яке забезпечує його обладнанням. Металургійний комплекс є споживачем енергії та коксівного вугілля.

2. Що таке умовне паливо?

Умовне паливо – взяте за основу для розрахунків паливо теплота згоряння 1 кг якого дорівнює 700 ккал.

3. Для чого розробляється паливно-енергетичний баланс?

Паливно-енергетичний баланс – співвідношення видобутку різних видів палива та виробленої енергії (прибуткова частина) та їх використання в господарстві (видаткова частина). Розробка паливно-енергетичного балансу необхідна для оцінки можливостей паливно-енергетичного комплексу по видобутку паливних ресурсів, виробленню енергії, енерговитрат господарства країни. Таке співвідношення відображає реальну забезпеченість країни енергією.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Паливно-енергетичний комплекс, його значення і проблеми