Карст: доповідь

Розчинення гірських порід природними водами називається карстом.

В основі карстових явищ лежить хімічний процес перетворення нерозчинних солей вугільної кислоти – карбонатів кальцію і магнію в розчинні – гідрокарбонати:

CaCO3 + H2O + CO2 = Ca (HCO3) 2,

MgCO3 + H2O + CO2 = Mg (HCO3) 2,

Процес відбувається під впливом вуглекислого газу, який розчиняється у воді, утворюючи вугільну кислоту:

H2O + CO2 ↔ H2CO3.

Під дією саме цієї кислоти карбонатні породи (вапняк CaCO3 і доломіт CaCO3 – MgCO3) перетворюються в гідрокарбонати. В результаті утворюються карстовий рельєф і карстові печери.

В результаті ж зворотного процесу:

Ca (HCO3) 2 = CaCO3 + H2O + CO2.

В печерах ростуть сталактити (зі стелі вниз) і сталагміти (з дна вгору), що мають форму величезних застиглих бурульок (рис. 65).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Карст: доповідь