Метаморфічні гірські породи – доповідь

В результаті зсувів літосферних плит, під впливом критично високих температур, сильного тиску і різних хімічно активних речовин мінерали починають поступово видозмінюватися. Так, в результаті зовнішнього впливу з часом утворюються метаморфічні гірські породи.

Як утворюються метаморфічні гірські породи

Метаморфізм являє собою складний фізико-хімічний процес, в результаті якого відбувається перетворення мінералів зі збереженням їх твердого стану.

Дане явище неможливо уявити без таких чинників:

    Найвища температура; Високий тиск; Хімічні активні компоненти.

Однак головну роль в метаморфізмі грають тектонічні коливання, що призводять в рух гірські породи.

У перекладі метаморфізм означає “перетворення”. І це дуже точно відображає суть процесу, в ході якого повністю змінюється мінеральний склад і структура порід. На виході виходять принципово нові гірські породи – метаморфічні.

Процес зміни гірських порід починається глибоко під землею, на глибині приблизно 1 км. Завдяки метаморфізму відбувається утворення великої кількості найрізноманітніших порід. Подібне різноманітність залежить від двох чинників:

    Що справила найбільший вплив на перетворення – температура, тиск або хімічні речовини; Яка порода піддалася метаморфізму.

До прикладів метаморфічних гірських порід можна віднести кварцит, утворений з піску, мармур – з вапняку, глинистий сланець – з глини.

Ступінь метаморфічних змін може бути найрізноманітнішою, від незначної трансформації до кардинальної перебудови в зовнішньому вигляді і складі породи. Це означає, що може з’явитися несуттєве ущільнення мінералу або ж його повна перекристалізація.

Класифікація метаморфітів

Видозмінені мінерали можна класифікувати по їх мінеральному складу, типу метаморфізму, по різновидам вихідних порід, за умовами формування. Однак найбільш популярною і зрозумілою є класифікація метаморфіти за типами текстур:

Сланцева – одна з найпоширеніших текстур в метаморфічних породах. Вона характерна для лускатих, листоватих і пластинчастих мінералів.

Вчені вважають, що основі утворень сланцевої текстури лежить так зване “пристосування” мінералу до кристалізації, викликаної високим тиском. Як наслідок, він розпадається на тонкі плитки або пластинки.

    Смігаста – для мінералу характерно чергування смуг, різних за своїм складом. Плямиста – в породі є різні за кольором та складом плями. Плойчата – під впливом дуже високого тиску відбувається збір стискання породи в дрібні солодкі. Катакластична – для мінералів з такою текстурою характерні сильні деформації, роздробленість, зернистість.
Що ми дізналися?

До метаморфічних гірських порід відносяться мінерали, які випробували на собі сильний вплив температури, тиску або хімічних компонентів. В результаті метаморфізму вони повністю змінюють свою структуру і властивості, але при цьому продовжують залишатися в звичному твердому стані.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Метаморфічні гірські породи – доповідь