Підземні води – конспект

Як утворюються підземні води. Вода в земній корі знаходиться в трьох станах: рідкому, газоподібному і твердому. Вода і водяна пара заповнюють проміжки між частинками гірських порід.

Вода в твердому стані – це кристалики і прошарку льоду в промерзлих породах.

Підземні води – це води, які знаходяться в гірських породах земної кори.

Підземних вод набагато більше, ніж поверхневих вод суші – річок, озер, боліт. Вони виникають за рахунок просочування вглиб землі атмосферних опадів. Найважливіша умова освіти підземних вод – здатність гірських порід пропускати воду. Розрізняють Водопроникні і водонепроникні (водотривкі) породи (рис. 142).

Гірські породи, які пропускають воду, називаються водопроникними. Це пухкі пористі (пісок, галька, гравій) або тверді, але тріщинуваті породи (вапняк, піщаник, сланець). Чим більше частинки і пори, тим краще водопроникність. Гірські породи, що не пропускають воду, – водонепроникні, або водотривкі. Це глини або будь нерастрескавшіеся тверді породи.

Вода з поверхні просочується через Водопроникні породи до тих пір, поки не зустрічає на своєму шляху водотривкі шари. Тут вона затримується, поступово заповнюючи пори або тріщини водопроникних порід. Пласти, насичені водою, утворюють водоносні шари (рис. 143). Вода в них тече вниз по нахиленій поверхні водотривкому шару.

Якими бувають підземні води. Через чергування порід з різною водопроникністю в земній корі на різній глибині може бути декілька водоносних шарів. Пухкі і пористі породи змінюються водотривкими, потім знову водопроникними і знову водотривкими. В залежності від положення водоносних шарів розрізняють грунтові та міжпластові підземні води (див. Рис. 143).

Води верхнього водоносного горизонту, розташованого на першому водотривкому шарі, називаються грунтовими. Міжпластові води розташовуються між двома водотривкими шарами. Сюди вода з поверхні потрапляє тільки через ті місця, де водоносні шари виходять на поверхню.

Глибина і товщина шару грунтових вод залежать від геологічної будови території, рельєфу і клімату. На рівнинах з холодним і вологим кліматом грунтові води можуть підходити до самої поверхні, сприяючи утворенню боліт. Якщо клімат жаркий і сухий, грунтові води розташовуються на великій глибині. Глибина шару грунтових вод може змінюватися за сезонами року. У Росії навесні грунтові води розташовуються ближче до поверхні, а влітку – далі від неї.

У пористих породах надр найбільшої пустелі світу Сахари є величезні запаси підземних прісних вод. Їх так багато, що вони можуть забезпечити потреби всіх країн, розташованих на території пустелі. Однак ці води залягають на глибині 150-200 м від поверхні.

Грунтові води часто виходять на поверхню, утворюючи джерела (джерела, ключі) в зниженнях рельєфу: річкових долинах, ярах. Міжпластові води добувають за допомогою спеціально пробурених свердловин. Іноді вода б’є через свердловину фонтаном. Такі води називають артезіанськими (рис. 144).

Артезіанські води утворюються в увігнутих шарах гірських порід. Вода виявляється тут під великим тиском, тому вона фонтанує при розтині свердловини.

Не всі підземні води прісні. Деякі з них містять багато розчинених речовин і газів. Такі води називають мінеральними. На великих глибинах в товщі земної кори зростає температура. Тому тут підземні води стають теплими і навіть гарячими.

Якщо товщі земної кори складені легко розчинними породами (вапняками, гіпсом, солями), то підземні води вимивають у них численні порожнечі, порожнини, печери (рис. 145). Таке явище природи, а також форми рельєфу на поверхні і в товщах гірських порід називаються карстом.

Вода не просто створює карстові печери. Вона прикрашає їх мальовничими кам’яними “скульптурами”. З крапель, що просочуються зі стелі печер, як бурульки, наростають вниз сталактити. З крапель, що падають на підлогу печери, знизу поступово зростають стовпчики – сталагміти. Ці форми іноді зростаються один з одним в єдині колони.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Підземні води – конспект