Осадові гірські породи

Осадові гірські породи утворюються в поверхневій частині земної кори в результаті переотложения продуктів вивітрювання і руйнування різних гірських порід, хімічного і механічного випадання опадів з води, життєдіяльності організмів. Залежно від способу утворення розрізняють уламкові, хімічні (хемогенние), органогенні (біогенні), глинисті породи. Уламкові породи бувають пухкими і зцементованими, за величиною виділяють мелкообломочние, среднеобломочние, грубоуламкові. Хемогенние породи утворюються в результаті осадження з води морів, лагун, озер розчинених у ній хімічних сполук. Органогенні породи утворюються в результаті накопичення залишків рослин і тварин і продуктів їх життєдіяльності. Глинисті породи – найбільш широко поширені осадові породи. Вони складаються з продуктів механічного та хімічного руйнування різних порід.
Завдання для СРС. Виписати характерні для кожної групи гірські породи і дати їх коротку характеристику.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Осадові гірські породи