Джордж Ноел Гордон Байрон “Паломництво Чайльд Гарольда” (оглядово.). Герой і автор: схожість і відмінність – І семестр

Мета: формування предметних компетентностей: поглибити поняття про особливості романтизму як художнього напряму; ознайомити учнів з тематикою і проблематикою творчості Джорджа Байрона; розкрити значення творчості поета у розвитку романтизму як напряму та створенні течії байронізму; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колектив та толерантне ставлення до думок та почуттів інших; інформаційної: формувати вміння визначати роль деталі в тексті; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: урок-лекція.

Основні терміни та поняття: спенсерова строфа.

Обладнання: портрет письменника, видання його твору “Паломництво Чайльд Гарольда”, ілюстрації до нього.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

– Відомий англійський поет Дж. Байрон став уособленням романтичного світосприйняття не лише у творчості, а й у житті, поведінці. Горда, самотня людина, песиміст, глибоко нещасний у житті й коханні, він став для багатьох європейських романтиків взірцем для наслідування. Цікаво, що характер “носія світової скорботи” Байрон успішно втілив і в центральній фігурі свого найзначущого твору – образі Чайльд-Гарольда, розвиваючи й ускладнюючи його відповідно до еволюції особистих духовних пошуків. Про це сьогодні й поговоримо.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Евристична бесіда

– Назва села, у якому народився Іван Мазепа. (Мазепинці.)

– Французький письменник, який описав романтичну історію кохання Мазепи. (Вольтер.)

– Ім’‎я короля, при дворі якого служив молодий Мазепа. (Казимир.)

– Назва села, у якому помер Мазепа. (Варниця.)

– Ім’‎я короля, якому у творі Байрона Мазепа розповів про історію свого кохання. (Карл.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– Поема “Паломництво Чайльд-Гарольда” – один із найвідоміших і наймасштабніших творів англійського поета-романтика Дж. Байрона.

Ідея написання новаторського за змістом твору виникла у поета, коли той подорожував Європою. Після цього він привіз з собою рукопис автобіографічної поеми, що оповідає про сумного блукальця, якому судилося пізнати розчарування солодких надій і честолюбних сподівань юності під час мандрівки.

Поема (писав Байрон її впродовж 1809-1818 рр.) створена у формі ліричного щоденника, що містить 4 пісні. У цьому творі автор висловив своє ставлення до епохи, у якій жив, дав власну оцінку соціальним конфліктам у європейських країнах.

Центральна тема поеми – національно-визвольна боротьба народів Європи. Основною ідеєю твору є думка про закономірність народних повстань проти тиранії, не випадково наскрізним образом у поемі є образ часу, що символізує справедливе покарання.

Образ Чайльд Гарольда для літератури був досить незвичним.

Чайльд Гарольд – дев’‎ятнадцятилітній юнак, пересичений всіма життєвими насолодами, розчарований, незадоволений і самотній, що вбачає вихід тільки в забутті й навіть смерті.

Психологічний портрет Гарольда відображає настрої самого Байрона. Але цей образ значно глибший за психологічний портрет самого поета. Чайльд Гарольд відчуває неабияке розчарування, сум й утому. Конфлікт його з навколишнім світом непримиренний, але він не втручається у плин подій, позиціонуючи себе як жертву долі. Автора і героя зближує невдоволення світом; але якщо герой бачить один засіб – втечу, навіть від самого себе, то Байрон, оглядаючи сучасний світ поглядом політика, мріє про його перебудову.

У песимізмі та розчаруванні Гарольда знайшли відображення настрої інтелігенції Західної Європи після поразки Французької революції 1789-1794 рр. Це розчарування було зумовлене не тільки політичною реакцією, а також наслідком утрати віри в можливість побудови царства розуму, про яке писали і мріяли просвітителі.

Характерні риси нового романтичного героя: здатність до рефлексії, самоаналізу, розрив із лицемірним суспільством, глибокий внутрішній конфлікт особистості зі світом.

Поет розмірковує про долю Європи, про Наполеона, про французьку революцію та її проповідників Вольтера і Руссо, про сумну долю Італії, що стогне під австрійським гнітом. Закінчується поема гімном розбурханому морю. Це – один із найулюбленіших символів Байрона.

Образ байронівського розчарованого героя, стиль поеми вразив сучасників й надихнув багатьох інших митців на пошуки нових засобів в образотворенні.

2. Робота зі словником

Спенсерова строфа – строфа, створена англійським поетом XVI ст. Е. Спенсером у поемі “Королева фей”. Для неї властивий п’‎ятистопний ямб, але останній рядок написано шестистопним ямбом. Римування за схемою: абаббвбвв. Зразком її вважають поему Дж. Байрона “Паломництво Чайльд Гарольда”.

2. Читання та обговорення першої пісні поеми Дж. Байрона “Паломництво Чайльд Гарольда”

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа “Сенкан”

Чайльд Гарольд.

Пересичений, розчарований.

Сумує, шукає, спостерігає.

На край світу мчить від нудьги.

Мандрівник.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підготуватися до контрольної роботи.

2. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення або презентацію про життєвий і творчій шлях О. Пушкіна.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Джордж Ноел Гордон Байрон “Паломництво Чайльд Гарольда” (оглядово.). Герой і автор: схожість і відмінність – І семестр