Чим відрізняється алегорія від метафори?

Алегорію і метафору об’єднує те, що обидві вони розраховані на особливу, не буквальне, сприйняття. Читач повинен вміти бачити в сказаному другий план, що містить в собі головний сенс. Однак кожне з цих коштів мові вживається з різною метою і постає перед нами у своєму світі. Отже, дізнаємося, чим відрізняється алегорія від метафори.

Алегорія – вираження понять абстрактного характеру в конкретному образі. Алегорія застосовується не тільки в літературі, а й в інших напрямках мистецтва, наприклад в скульптурі і живопису.

Метафора – це фігура мови, що має переносне значення. Метафора виникає на основі подібності предметів.

Різниця між алегорією і метафорою
Те й інше виразний засіб пов’язано з появою у свідомості людини асоціації, тобто деякої паралелі сказаного. Однак відмінність алегорії від метафори полягає в самій їх складності. Алегорія набагато багатше і повніше. Вона являє собою розгорнутий закінчений образ.

Сам розмір алегорії може бути невеликим. Так, фраза “прийшла осінь” нерідко тлумачиться як “наступила старість”, а вираз “заросла доріжка” в деяких розмовних ситуаціях позначає “до колишнього немає повернення”. Наочним прикладом алегоричного підходу є зображення правосуддя (абстрактного поняття) в конкретному образі жінки з вагами.

Алегорія також може бути дуже об’ємною і приймати вид цілого твору. Типовий приклад – байки. У них різні пороки втілюються в образах тварин: осел асоціюється з дурістю і впертістю, бабка – з неприпустимою безпечністю, заєць – з хвастощами і боягузтвом. Критиковані явища розкриваються у вчинках цих персонажів.

Алегорія зустрічається і в інших жанрах. Вона може бути застосована скрізь, де через образ, доступний простому розумінню, автор прагне найбільш повно зобразити будь-яке явище життя і висловити своє ставлення до нього.

Розглядаючи, в чому різниця між алегорією і метафорою, зауважимо, що остання за своєю суттю є лише порівняння. Але це порівняння є дуже чітким і ефектним, який змушує працювати уяву читача або слухача. Метафори будуються на схожості ознак і властивостей предметів – допитливий очей художника всюди зауважує загальні риси. Несподіванка і влучність таких зіставлень робить мову цікавою і особливо виразною.

Наприклад, під словами “залізний характер” мається на увазі велика сила волі, стійкість. Слово “залізний” тут виступає як метафора, заснована на схожості сильних рис характеру і міцності заліза. Ще один приклад: вираз “ліс задумався”. У цьому випадку на неживий предмет переносяться здатності людини. Ліс в таких словах зображується принишклим, нерухомим, подібно комусь, зануреному в свої думки.

Метафора іноді уміщається в одному слові. Буває також, що автор, знаходячи цілий ряд споріднених явищ, висуває метафору у вигляді розгорнутої словесної конструкції. Тоді простий стилістичний прийом, який грає в тексті роль окремого елемента мови, перетворюється на потужне композиційний засіб. Часто така поширена метафора або кілька взаємопов’язаних метафоричних образів розглядаються як алегорія.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється алегорія від метафори?