Брокерське місце: визначення

Брокерське місце дає право бути членом біржі і брати участь в укладанні угод. Всі члени біржі повинні дотримуватися певного зводу правил і своєчасно вносити членські внески.

Брокерське місце надає право:

Вважатися членом біржі, брати участь в торгах і укладати угоди в фінансовому просторі цієї біржі.

Самостійно купувати цінні папери, використовувати їх на свій розсуд, укладати договори з клієнтами і представляти на біржі їх інтереси.

Отримувати дохід з комісійних зборів і економити за рахунок звільнення від обов’язку виплачувати збори і відсотки за проведення операцій.

Надавати послуги комерційного характеру інвесторам і стороннім особам, отримувати своєчасну і повну інформацію про ціни і курсах на біржі

Брати участь в управлінні біржею.

Брокерське місце дає право бути членом біржі і брати участь в укладанні угод

Для того щоб мати право володіння брокерським місцем, брокерська фірма повинна укласти з біржею відповідний договір. Місце можна продати або купити. Це робиться через спеціальні фірми, які відстежують курсові ціни на торгах і визначають ринкову вартість місця на конкретній біржі шляхом порівняння. Якщо власник повністю викуповує місце, то він має право відчуженості і може користуватися брокерськими можливостями на свій розсуд і не залежати від фірми.

У разі, якщо керівництво біржі приймає рішення про її ліквідацію, ніяка компенсація власникові не виплачується. В процесі реорганізації або продажу біржі, а також злиття, брокер залишається власником місця, за ним зберігаються всі права та обов’язки, він може брати участь у здійсненні операцій.

Правила ведення брокерської діяльності визначаються установчої документації. До них відносяться нормативно-правові акти самої біржі, а також правила чинного економічного законодавства.

Правила придбання брокерського місця

При покупці брокерського місця, його власник також отримує від фірми інформаційну підтримку. Це означає, що біржа зобов’язується надавати брокеру всі необхідні для здійснення следок відомості, а також всі відомості, які є відкритими і надходять через інформаційний канал біржі. При цьому брокер виплачує внесок за підключення до інформаційної системи і щомісяця вносить абонентські платежі. Брокерська фірма може займатися обслуговуванням і підтримкою будь-якого числа клієнтів, а тому числі на умовах тимчасового договору або договору надання разових послуг.

Вартість брокерського місця регулюється адміністрацією біржі в залежності від попиту і пропозиції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Брокерське місце: визначення