Біржа: визначення

Біржа – це юридична особа, яка здійснює регуляцію функціонування ринку біржових валют, товарів, цінних паперів та деривативів. Торгівля здійснюється лотами або контрактами, їх розмір визначають і регулюють біржові нормативні документи.

Раніше біржею просто називалося будівля або місце, де в певний час збиралися люди, пов’язані з торгівлею, торгові посередники, для того щоб укласти угоду на придбання / продаж товарів або цінних паперів.

Звичайно, в століття всесвітньої комп’ютеризації технологія функціонування біржі істотно змінилася: брокер з метою реалізації власного інтересу або інтересу клієнта виставляє заявку на продаж / купівлю товару або фінансового інструменту, а зустрічні заявки інших учасників ринку припускають її задоволення. Біржа ж забезпечує виконання угоди і здійснює всебічну регуляцію процесу. За здійснювану діяльність біржа отримує комісію, сума якої заздалегідь встановлена.

Функції біржі

    – здійснює організацію торгового процесу; – надає місце для торгівлі (торговий майданчик); – розробляє правила торгівлі; – здійснює розробку типових контрактів; – розбирає, регулює суперечки; – захищає учасників спору і гарантує виконання між ними зобов’язань; – виробляє визначення котирувань – або визначення ціни, за якою продавець готовий продати або ж покупець купити товар або цінні папери;

Класифікація бірж

Класифікувати біржі можна спираючись на вид активів, торгівля якими на ній відбувається

Товарні біржі. Це постійно функціонуючий ринок великих продажів, для якого характерна вільна (чиста) конкуренція. Вільна конкуренція – це коли окремі покупці і продавці не можуть маніпулювати ціною торгуемого інструменту, так як на неї може впливати тільки пропозиція і попит, присутній в даний час на ринку. На товарній біржі за певними, заздалегідь встановленим правилам здійснюється торгівля товарами і сировиною.

На товарних біржах здійснюється торгівля такими групами товарів: промислова сировина, енергетична сировина, дорогоцінні і кольорові метали, харчові товари, м’ясо і живі тварини, продукти переробки олійного насіння і самі маслосемена, текстильна сировина і зернові.

Найбільші і відомі товарні біржі – це Чиказька товарна біржа, Токійська товарна біржа, а також Сянганська і Сіднейська біржі.

Фондові біржі. Фондова біржа – фінансова установа, основне завдання якого регулювати діяльність ринку цінних паперів.

Фондова бірж реалізує наступний спектр завдань:

    – Подання локалізованого місця, де учасники торгового процесу можуть здійснювати продаж цінних паперів, як первинно, так і вдруге; – Визначення адекватної біржової ціни. Біржі необхідно підтвердити правильність ціни, досягнутої під час торгівлі. Для цього підтримується доступність і відкритість інформації, встановлюється однаковий порядок призначення цін, активно залучаються засоби масової інформації, для своєчасного поширення даних про угоди і котируванні цін; – Виявлення вільних грошових коштів і сприяння передачі права на власність; – Контроль за відкритістю і гласністю торгів. Біржа повинна кожному бажаючому повідомляти про час і дату укладення угод, надавати інформацію про найменування паперів, що беруть участь в процесі купівлі-продажу. А також повідомляти ціну паперу і кількість проданих або придбаних акцій. – Публікація інформації, здатної вплинути на курс цінних паперів, в один і той же час для всіх учасників ринку. Важливим є оголошення новин урядових органів, побічно або безпосередньо впливають на курси акцій, що котируються на ній. – Здійснення арбітражу. Арбітраж – це процес вирішення спорів, що виникають між учасниками ринку, в процесі торговельної діяльності. За рахунок цього поняття визначають число осіб, які здатні реалізовувати поставлену задачу, і існуючі варіанти компенсації стороні, яка постраждала. – Реалізація гарантій виконання угод, здійснених в біржовому залі. Даний пункт реалізується за рахунок того, що біржа дає гарантію на цінні папери, з якими вона працює. Це також означає, що до торгів допускаються лише цінні папери пройшли лістинг, тобто перевірку відповідності висунутим вимогам. – Розробляє і впроваджує етичні стандарти поведінки учасників торгів на біржі.

Найбільші світові фондові біржі, це Nyse Euronext і Nasdaq


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Біржа: визначення